Læremiddel for grunnskulen

Tilgang til elektroniske/digitale læremiddel for studentar.

Lærarstudentar skal nytta læremiddel i praksis for å førebu undervisning og for å vurdere ulike læremiddel opp mot kvarandre.

 • Stord har ei læremiddelsamling i 2. etasje i biblioteket.
 • Sogndal har ei læremiddelsamling i døgnopen sone i biblioteket.
 • Bergen har ei læremiddelsamling/praksissamling i biblioteket.

Alle læremidla har tilhøyrande elektroniske/digitale ressursar, nokre få er heildigitale. Studentane har tilgang til mykje, men ikkje alt. Alle forlaga kan opne for prøvetilgang om skulane de skal ha praksis ved, ikkje har nok tilgangar. Ta kontakt med det aktuelle forlaget.

Fagfornyelsen

I august 2020 tredde Fagfornyelsen i kraft. Fagfornyelsen er ei fornying av læreplanane i skulen, grunnskulen og vidaregåande skule. Målet med reformen er å gjere faga meir relevante for samfunnsutviklinga. Les meir om fagfornyelsen på Utdanningsdirektoratet sine sider.

I samband med Fagfornyelsen kjem alle forlag med nye læremiddel eller nye utgåver av eksisterande læremiddel. Innhaldet i faga er nytt, der tre tema er gjennomgåande:

 • Demokrati og medborgerskap
 • Bærekraftig utvikling
 • Folkehelse og livsmestring

Fagfornyelsen er den største læreplanendringa sidan kunnskapsløftet i 2006.

Sjå oversikt over læremiddel før og etter fagfornyinga (PDF).

Aschehoug

Aschehoug gir ut Zeppelin, Cumulus, Matemagisk, Doors, Tritonus, Key English, New flight, Fabel, Matriks, Midgard, Tellus, Yggdrasil.

Aschehougs nettressurser.

Frå august 2020 og fagfornyelsen 

Ny plattform:

Nye læremiddel:

 • Barnetrinn: Fabel, Nye Zeppelin, Quest, Matemagisk, Start, Arena, Solaris, Store spørsmål
 • Ungdomstrinn: Fabel, Stages, Matemagisk, På høyden, Solaris, Arena Store spørsmål, Fransk, Spansk, Tysk

Cappelen Damm

Cappelen Damm gir ut Kaleido, Ord for alt, Globus, Vi i verden, Monitor, Radius, Stairs, MusikkisuM, På norsk, Faktor, Nye mega, Voices in time, Tempo, RLE-boka, Makt og menneske, Natur og univers, Trigger og Mylder.

Nettressurser fra Cappelen Damm Undervisning. (Feidepålogging via praksisskolene/-kommunene.)

Frå august 2020 og fagfornyelsen

Ny plattform:

Nye læremiddel:

 • Norsk 1-4, engelsk 1-4 og matematikk 1-4
 • Norsk 5-7, engelsk 5-7 og matematikk 5-7
 • Norsk 8-10, engelsk 8-10, matematikk 8-10 og naturfag 8-10

Fagbokforlaget

Fagbokforlaget gir ut Ordriket, First choice, Saga, Inn i livet, og A new Scoop.

Nettressursar:

Frå august 2020 og fagfornyelsen 

Nye læremiddel:

 • Barnetrinn: Volum, Ordriket, Link
 • Ungdomstrinn: Aktør, Synopsis, Echo

Gyldendal

Gyldendal gir ut Agora, Safari, Salaby, Vivo, Gaia, Multi, Explore, Maximum, Nye kontekst, Searching og Horisontar.

Du har tilgang til Gyldendals digitale læremiddel via Feide-pålogging (ditt HVL-brukarnamn og -passord).

Til det nettbaserte læremiddelet Salaby kan du få gratis prøvetilgang i 14 dagar:

Frå august 2020 og fagfornyelsen 

Ny plattform:

Nye læremiddel:

 • Salto ny utg., Kontekst ny utg, Multi ny utg., Maksimum ny utg., Explore ny utg., Enter ny utg., Refleks, Element, Relevans