Læremiddel for grunnskulen

Tilgang til elektroniske/digitale læremiddel for studentar.

Lærerstudentar skal nytta læremiddel i praksis for å førebu undervisning i praksis og for å vurdere ulike læremiddel opp mot kvarandre.

 • Stord har ei læremiddelsamling i 2. etasje i biblioteket.
 • Sogndal har ei læremiddelsamling i døgnopen sone i biblioteket.
 • Bergen har ei læremiddelsamling/praksissamling i biblioteket på Kronstad.

Alle læremidla har tilhøyrande elektroniske/digitale ressurser, nokre få er heildigitale. Studentane har tilgang til mykje, men ikkje alt. Alle forlaga kan åpne for prøvetilgang om skulane de skal ha praksis ved ikkje har nok tilgangar. Ta kontakt med det aktuelle forlaget.

Fagfornyelsen

Frå August 2020 trer fagfornyelsen i kraft. Fagfornyelsen er ein fornying av læreplanane i skulen, grunnskulen og vidaregåande skule. Hensikten er å gjera faga meir relevante for samfunnsutviklinga. Les meir om fagfornyelsen på Utdanningsdirektoratet sine sider.

Alle forlaga kjem med nye læremiddel eller nye utgåver av «gamle» læremiddel til fagfornyelsen. Innhaldet i faga er nytt, og 3 endringar er gjennomgåande:

 • Demokrati og medborgerskap
 • Bærekraftig utvikling
 • Folkehelse og livsmestring

Fagfornyelsen er den største læreplanendringa sidan kunnskapsløftet i 2006.

Aschehoug

Aschehoug gir ut Zeppelin, Cumulus, Matemagisk, Doors, Tritonus, Key English, New flight, Fabel, Matriks, Midgard, Tellus, Yggdrasil.

Aschehougs nettressurser.

Frå august 2020 og fagfornyelsen 

Ny plattform:

Nye læremiddel:

 • Barnetrinn: Fabel, Nye Zeppelin, Quest, Matemagisk, Start, Arena, Solaris, Store spørsmål
 • Ungdomstrinn: Fabel, Stages, Matemagisk, På høyden, Solaris, Arena Store spørsmål, Fransk, Spansk, Tysk

Cappelen Damm

Cappelen Damm gir ut Kaleido, Ord for alt, Globus, Vi i verden, Monitor, Radius, Stairs, MusikkisuM, På norsk, Faktor, Nye mega, Voices in time, Tempo, RLE-boka, Makt og menneske, Natur og univers, Trigger og Mylder.

Nettressurser fra Cappelen Damm Undervisning. (Feidepålogging via praksisskolene/-kommunene.)

Frå august 2020 og fagfornyelsen

Ny plattform:

Nye læremiddel:

 • Norsk 1-4, engelsk 1-4 og matematikk 1-4
 • Norsk 5-7, engelsk 5-7 og matematikk 5-7
 • Norsk 8-10, engelsk 8-10, matematikk 8-10 og naturfag 8-10

Fagbokforlaget

Fagbokforlaget gir ut Ordriket, First choice, Saga, Inn i livet, og A new Scoop.

Nettressurser:

Frå august 2020 og fagfornyelsen 

Nye læremiddel:

 • Barnetrinn: Volum, Ordriket, Link
 • Ungdomstrinn: Aktør, Synopsis, Echo

Gyldendal

Gyldendal gir ut Agora, Safari, Salaby, Vivo, Gaia, Multi, Explore, Maximum, Nye kontekst, Searching og Horisontar.

Du har tilgang til Gyldendals digitale læremiddel via Feide-pålogging (ditt HVL-brukarnamn og -passord).

Til det nettbaserte læremiddelet Salaby kan du få gratis prøvetilgang i 14 dager:

Frå august 2020 og fagfornyelsen 

Ny plattform:

Nye læremiddel:

 • Salto ny utg., Kontekst ny utg, Multi ny utg., Maksimum ny utg., Explore ny utg., Enter ny utg., Refleks, Element, Relevans