Studieplanar campus Sogndal og Førde

I lista under finn du studieplanar frå studieåret 2017/2018 og tidlegare. I emnebeskrivelsane som ligg nederst i studieplanen din finn du pensum.

Går du på eit fleirårig studium, finn du oppdaterte emneplanar ved å gå inn på studieplanen din for kvart studieår.

Studieplanar 2017/2018
Studieplanar 2016/2017
Studieplanar 2015/2016 
Studieplanar 2014/2015           
Studieplanar 2013/2014      
Studieplanar 2012/2013 
Studieplanar 2011/2012     
Studieplanar 2010/2011     
Studieplanar 2009/2010      
Studieplanar 2008/2009     
Studieplanar 2007/2008      
Studieplanar 2006/2007      
Studieplanar 2005/2006     
Studieplanar 2004/2005