Utfasing

Frå tid til anna gjer reformer og andre endringar at studieprogram blir fasa ut. Studentar på desse utdanningane må ta eksamen før fristen går ut.

Studieprogram som er under utfasing eller er avslutta: