Utfasing

Frå tid til anna gjer reformer og andre endringar at studieprogram blir fasa ut. Studentar på desse utdanningane må ta eksamen før fristen går ut.