Personer sitter i en ring og snakker sammen

Samfunnsarbeid | samlingsbasert

Master

Er du interessert i sosial bærekraft og sosialt arbeid, og ønsker å jobbe med endringsarbeid og lokalsamfunnsutvikling?

Bergen

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  • Bachelorgrad i helse-, sosial- eller politifag, pedagogiske fag eller tilsvarende profesjonsutdanning.
  • Karaktersnitt i bachelorgraden må være minst C

  eller:
  Bachelorgrad eller tilsvarende med minimum 80sp samfunnsvitenskapelige emner. Karaktersnitt i bachelorgraden må være minst C

  Søknadskode

  3064 (samme kode for både heltid og deltid)

  Slik søker du

   • Logg inn i SøknadsWeb.
   • Velg opptak "Master"
   • Så velger du "Master/videreutdanning i helse- og sosialfag"
   • Velg studiet du vil søke på fra lista (se søknadskode over)
   • Trykk på "Legg til" og "Send inn søknad".
   • Last opp dokumentasjon på at du dekker opptakskravet
   • Trykk "Neste" for å gjøre ferdig søknaden.

  Viktig informasjon om søknad, frister og dokumentasjon

   

  Rangering og poeng

  Rangering blir gjort på grunnlag av karakterer, og det blir gitt tilleggspoeng for høyere utdanning.
  Det blir ikke gitt poeng for praksis.

  Informasjon om utregning av poeng

  Poenggrense forrige opptak

  • Alle kvalifiserte fikk plass.

  Om å søke opptak til HVL

  Hvorfor studere samfunnsarbeid?

  Du kan ta studiet på heltid (2 år) eller på deltid (4 år). Om du er heltidsstudent tar du 30 studiepoeng per semester, mens på deltid tar du 15 studiepoeng.

  Gjennom utdanningen vil du tilegne deg analytisk, kritisk og praktisk kompetanse til å arbeide med komplekse problemstillinger og dilemmaer knyttet til deltakelse og sosial mobilisering. Videre vil du utvikle kompetanse til å iverksette og lede endringsprosesser og prosjekter i samfunnsarbeid. 

  Masterprogrammet er samlingsbasert med fysiske samlinger i Bergen og digitale seminar mellom samlingene. Studiet er tilrettelagt for studenter fra hele landet. Det er lagt opp til tre samlinger over tre dager og tre digitale samlingsdager per 15 studiepoeng.

  Du kan studere samfunnsarbeid ved campus Bergen. Utdanningen er en studieretning i master i sosialvitenskap.

  Hva kan du jobbe med? 

  Master i sosialvitenskap med studieretning samfunnsarbeid, er orientert mot og relevant for arbeid innen helse- og velferdsferdstjenester, ideelle organisasjoner, lokalsamfunn og næringsliv. Videre kvalifiserer studieretningen til arbeid i ulike kompetansemiljø, forskings- og utdanningsinstitusjoner. 

  Hva lærer du?

  Ved å studere samfunssarbeid lærer du om

  • hvordan undersøke og påvirke vilkår for sosial deltakelse, dannelse av fellesskap og kollektiv handling 
  • betydningen av at mennesker i fellesskap kan skape og endre sosiale strukturer, samt bidra til gode livsvilkår gjennom sosial deltakelse og kollektiv handling  
  • å utforme og sette i gang tiltak for sosial endring, i samarbeid med de det gjelder, styresmakter, næringsliv og frivillig sektor
  • samfunnsrelaterte prosesser og vilkår for kollektivt endringsarbeid for sosial rettferdighet
  • teoretiske perspektiver på makt og avmakt, deltakelse, empowerment og sosial mobilisering i lys av samfunnsarbeid 

  Praktisk informasjon

  Organisering av studiet heltid

  Organisering av studiet deltid

  Hvordan foregår undervisningen?

  Det er lagt opp til studentaktive læringsformer. I tillegg til forelesninger og dialogseminar, blir det organisert artikkel- og oppgaveseminar, veiledning, samt studentaktive seminar med gruppearbeid, framlegg, tilbakemeldinger til medstudenter og diskusjoner. Undervisningen blir gjennomført i en kombinasjon av samlinger på campus og på digitale flater.
  I noen av emnene arbeider studentene med kritisk refleksjon og skriving av individuelt refleksjonsnotat. Noen emner har ferdighetstrening i grupper og ekskursjoner som del av undervisningen.
  Det er også prosjektpraksis i samarbeid med praksisfeltet og prosjektoppgave. Studiet avsluttes med masteroppgave.

  Samlinger heltid

  1. Oversikt over samlinger studieåret 2024-2025 (med forbehold om endringer).

  Høst 2024 

  Oppstart: 19. august

  Deltakelse og medborgerskap (MASO510)

  Samling 1
  Bergen: 20.08 – 22.08
  Digitalt seminar: 28.08

  Samling 2  
  Bergen: 16.09.-18.09
  Digitalt seminar: 25.09

  Samling 3
  Bergen: 14.10-16.10
  Digitalt seminar: 23.10

  Eksamen
  Hjemmeeksamen: oppgave i gruppe, utlevering av eksamensoppgave 18.09 og innlevering 25.10
  Sted: Wiseflow
  Individuell muntlig eksamen: 18.11- 20.11
  Sted: Bergen

  Sosial ulikhet og marginalisering (MASO500)

  Samling 1  
  Bergen: 02.09.-04.09
  Digitalt seminar: 11.09

  Samling 2
  Bergen: 30.09.-02.10
  Digitalt seminar: 09.10

  Samling 3  
  Bergen: 28.10-30.10
  Digitalt seminar: 06.11

  Eksamen
  Individuell oppgave innlevering 20.12.24
  Sted: Wiseflow

  Vår 2025

  Vitenskapsteori, etikk og metode (MAMET1SO)

  Samling 1
  Digitalt: 27.01-29.01
  Digitalt seminar 05.02

  Samling 2
  Digitalt: 24.02-26.02
  Digitalt seminar: 05.03

  Samling 3
  Digitalt: 31.03-02.04
  Digitalt seminar: 09.04

  Samling 4
  Digitalt:28.04-30.04
  Digitalt seminar: 07.05

  Samling 5
  Digitalt: 12.05-14.05
  Digitalt seminar:21.05

  Eksamen   
  Individuell oppgave innlevering.13.06.25
  Sted: Wiseflow

  Faghistorie, teori og praksis (MASS520)

  Samling 1
  Bergen:13.01-15.01
  Digitalt seminar 22.01

  Samling 2
  Bergen: 10.02-12.02
  Digitalt seminar:19.02

  Samling 3
  Bergen: 10.03-12.03
  Digitalt seminar:19.03

  Eksamen
  Individuell oppgave innlevering 02.05.25
  Sted: Wiseflow

  Samlinger deltid

  Oversikt over samlinger studieåret 2024-2025 (med forbehold om endringer).

  Høst 2024

  Oppstart 19. august

  Deltakelse og medborgerskap  (MASO510)

  Samling 1
  Bergen: 20.08 – 22.08
  Digitalt-seminar: 28.08

  Samling 2  
  Bergen: 16.09.-18.09
  Digitalt seminar: 25.09

  Samling 3  
  Bergen: 14.10-16.10
  Digitalt seminar: 23.10

  Eksamen
  Hjemmeeksamen: oppgave i gruppe, utlevering av eksamensoppgave 18.09 og innlevering 25.10
  Sted: Wiseflow
  Individuell muntlig eksamen: 18.11- 20.11
  Sted: Bergen

   

  Vår 2025

  Faghistorie, teori og praksis (MASS520)

  Samling 1
  Bergen:13.01-15.01
  Digitalt seminar 22.01

  Samling 2
  Bergen: 10.02-12.02
  Digitalt seminar:19.02

  Samling 3
  Bergen: 10.03-12.03
  Digitalt seminar:19.03

  Eksamen
  Individuell oppgave innlevering 02.05.25
  Sted: Wiseflow

   

  Utveksling 

  Masterprogrammet tilrettelegger for studentutveksling i 2. semester og 4. semester.

  Vil du studere mer?

  Fullført studium kvalifiserer til opptak på doktorgradsprogram, slik som helse funksjon og deltakelse og ansvarleg innovasjon og regional utvikling.

  Hva koster det å studere?

  Som student må du betale 850 kroner hvert semester. Les mer på våre sider om semesterregistrering. Denne avgiften dekker ikke kostnader til for eksempel pensumbøker og annet utstyr du trenger, så det vil komme i tillegg.

  Andre interessante studietilbud