Kvinne og gutt i samtale

Miljøterapeutisk arbeid | samlingsbasert

Master

Ønsker du å videreutvikle din profesjonelle handlingskompetanse, slik at du kan møte fremtidens utfordringer i miljøterapeutisk arbeid?

Bergen

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  • Bachelorgrad som gir yrkestittel sosionom, vernepleier, barnevernspedagog, eller ergoterapeut.
  • Karaktersnitt i bachelorgraden må være minst C

  eller:
  Annen helsefaglig, pedagogisk, psykologisk eller samfunnsvitenskapelig bachelorgrad og minst ett års relevant yrkeserfaring fra miljøterapeutisk arbeid. Karaktersnitt i bachelorgraden må være minst C

  Søknadskode

  3063 (samme kode for både heltid og deltid)

  Slik søker du

   • Logg inn i SøknadsWeb.
   • Velg opptak "Master"
   • Så velger du "Master/videreutdanning i helse- og sosialfag"
   • Velg studiet du vil søke på fra lista (se søknadskode over)
   • Trykk på "Legg til" og "Send inn søknad".
   • Last opp dokumentasjon på at du dekker opptakskravet
   • Trykk "Neste" for å gjøre ferdig søknaden.

  Viktig informasjon om søknad, frister og dokumentasjon

   

  Rangering og poeng

  Rangering blir gjort på grunnlag av karakterer, og det blir gitt tilleggspoeng for høyere utdanning.
  Det blir ikke gitt poeng for praksis.

  Informasjon om utregning av poeng

  Poenggrense forrige opptak

  • Alle kvalifiserte fikk plass.

  Om å søke opptak til HVL

  Hvorfor studere miljøterapeutisk arbeid?

  Du kan ta studiet på heltid (2 år) eller på deltid (4 år). Om du er heltidsstudent tar du 30 studiepoeng per semester, mens på deltid tar du 15 studiepoeng.

  I miljøterapeutisk arbeid vil du styrke din analytiske, kritiske, etiske og praktiske kompetanse til å arbeide med komplekse problemstillinger og dilemma i ulike situasjoner.

  Du lærer om utøvelse av miljøterapeutiske praksiser i ulike kontekster som bofellesskap, barnevernsinstitusjoner, skole, fritid, ulike institusjoner innen rus og psykiatri, i andre sine hjem eller på andre arenaer. 

  Masterprogrammet er samlingsbasert med fysiske samlinger i Bergen og digitale seminar mellom samlingene. Studiet er tilrettelagt for studenter fra hele landet.  Det er lagt opp til tre samlinger over tre dager og tre digitale samlingsdager per 15 studiepoeng.

  Du kan studere miljøterapeutisk arbeid ved campus Bergen. Utdanningen er en studieretning i master i sosialvitenskap.

  Hva kan du jobbe med? 

  Med fullført utdanning kan du arbeide innen ulike former for miljøterapeutisk arbeid i helse- og omsorgstjenester og barnevernsfeltet. Studiet kvalifiserer også til arbeid i ulike kompetansemiljøer, forsknings- og utdanningsinstitusjoner.

  Hva lærer du?

  Ved å studere miljøterapeutisk arbeid lærer du om

  • hvordan sentrale dilemmaer innen miljøterapeutisk arbeid er knyttet til makt, autonomi, verdighet, deltakelse og medborgerskap
  • hvordan profesjonelle yrkesutøvere kan gi omsorg, bygge relasjon og stimulere til mestring, deltakelse og autonomi på dagliglivets arenaer
  • hvordan personer med ulike bistandsbehov, som følge av omsorgssvikt, kognitive, psykiske eller fysiske funksjonsnedsettinger, rus, eller utfordrende atferd kan være utsatt for marginalisering og oppleve sosial ulikhet
  • tjeneste- og fagutvikling innen miljøterapeutiske praksiser
  • å planlegge, gjennomføre, lede og veilede andre i miljøterapeutisk arbeid
  • hvordan styrke andres evne til å gi omsorg, skape og opprettholde trygge relasjonelle bånd. Dette kan for eksempel være familie, venner, nettverk og fosterhjem.

  Praktisk informasjon

  Organisering av studiet heltid

  Organisering av studiet deltid

  Hvordan foregår undervisningen?

  Det er lagt opp til studentaktive læringsformer. I tillegg til forelesninger og dialogseminar, blir det organisert artikkel- og oppgaveseminar, veiledning, samt studentaktive seminar med gruppearbeid, framlegg, tilbakemeldinger til medstudenter og diskusjoner. 

  Undervisningen blir gjennomført i en kombinasjon av samlinger på campus og på digitale flater. I noen emner skal dere arbeide med kritisk refleksjon, skriving av individuelt refleksjonsnotat og ulike andre oppgaver med veiledning. I andre emner inngår ferdighetstrening i grupper og ekskursjoner som en del undervisningen.

  Prosjektpraksis i samarbeid med praksisfeltet og prosjektoppgave er et valgemne. Studiet avsluttes med masteroppgave.

  Samlinger heltid

  Oversikt over samlinger studieåret 2024-2025 (med forbehold om endringer).

  Høst 2024

  Studiestart: 19. august

  Deltakelse og medborgerskap  (MASO510)

  Samling 1
  Bergen: 20.08 – 22.08
  Digitalt-seminar: 28.08

  Samling 2  
  Bergen: 16.09.-18.09
  Digitalt seminar: 25.09

  Samling 3
  Bergen: 14.10-16.10
  Digitalt seminar: 23.10

  Eksamen
  Hjemmeeksamen: oppgave i gruppe, utlevering av eksamensoppgave  18.09 og innlevering 25.10
  Sted: Wiseflow

  Individuell muntlig 18.11- 20.11
  Sted: Bergen

  Sosial ulikhet og marginalisering (MASO500)

  Samling 1  
  Bergen: 02.09.-04.09
  Digitalt seminar: 11.09

  Samling 2
  Bergen: 30.09.-02.10
  Digitalt seminar: 09.10

  Samling 3  
  Bergen: 28.10-30.10
  Digitalt seminar: 06.11

  Eksamen
  Individuell oppgave innlevering 20.12.24
  Sted: Wiseflow

  Vår 2025

  Vitenskapsteori, etikk og metode (MAMET1SO) 

  Samling 1
  Digitalt: 27.01-29.01
  Digitalt seminar: 05.02

  Samling 2
  Digitalt: 24.02-26.02
  Digitalt seminar: 05.02 

  Samling 3
  Digitalt: 31.03-02.14
  Digitalt seminar: 09.02

  Samling 4
  Digitalt:28.04-30.04
  Digitalt seminar: 07.05

  Samling 5
  Digitalt: 12.05-14.05
  Digitalt seminar:21.05

  Eksamen 
  Individuell oppgave innlevering.13.06.25
  Sted: Wiseflow

  Miljøterapeutisk arbeid i ulike kontekster (MASM520)

  Samling 1
  Bergen:13.01-15.01
  Digitalt seminar 22.01

  Samling 2
  Bergen: 10.02-12.02
  Digitalt seminar:19.02

  Samling 3
  Bergen: 10.03-12.03
  Digitalt seminar:19.03

  Eksamen
  Individuell oppgave innlevering 02.05.25
  Sted: Wiseflow

  Samlinger deltid

  Oversikt over samlinger studieåret 2024-2025 (med forbehold om endringer).

  Høst 2024

  Studiestart: 19. august

  Deltakelse og medborgerskap  (MASO510)

  Samling 1
  Bergen: 20.08 – 22.08
  Digitalt-seminar: 28.08

  Samling 2  
  Bergen: 16.09.-18.09
  Digitalt seminar: 25.09

  Samling 3  
  Bergen: 14.10-16.10

  Digitalt seminar: 23.10Eksamen
  Hjemmeeksamen: oppgave i gruppe, utlevering av eksamensoppgave 18.09 og innlevering 25.10
  Sted: Wiseflow

  Individuell muntlig 18.11- 20.11
  Sted: Bergen

  Vår 2025

  Miljøterapeutisk arbeid i ulike kontekster (MASM520)

  Samling 1
  Bergen:13.01-15.01
  Digitalt seminar 22.01

  Samling 2
  Bergen: 10.02-12.02
  Digitalt seminar:19.02

  Samling 3
  Bergen: 10.03-12.03
  Digitalt seminar:19.03

  Eksamen
  Individuell oppgave innlevering 02.05.25
  Sted: Wiseflow

   

  Utveksling 

  Masterprogrammet tilrettelegger for studentutveksling i 2. semester og 4. semester.

  Vil du studere mer?

  Fullført studium kvalifiserer til opptak på doktorgradsprogram, slik som helse funksjon og deltakelse og ansvarleg innovasjon og regional utvikling. 

  Hva koster det å studere?

  Som student må du betale 850 kroner hvert semester. Les mer på våre sider om semesterregistrering. Denne avgiften dekker ikke kostnader til for eksempel pensumbøker og annet utstyr du trenger, så det vil komme i tillegg.

  Andre interessante studietilbud