Miljøterapeutisk arbeid

Master

Ønsker du å videreutvikle din profesjonelle handlingskompetanse i miljøterapeutisk arbeid?

Bli med på digitalt informasjonsmøte om utdanningen 17. februar kl. 14.30

Hvorfor studere miljøterapeutisk arbeid ved HVL?

Ved å studere miljøterapeutisk arbeid lærer du å planlegge, gjennomføre, lede og veilede andre i utøvelse av miljøterapeutiske praksiser i ulike kontekster. Dette kan være på skole, fritidsarenaer, bofellesskap, barnevernsinstitusjoner, ulike institusjoner innen rus og psykiatri, i andre sine hjem eller på andre arenaer. 

Sentrale dilemmaer innen miljøterapeutisk arbeid er knyttet til makt, autonomi, verdighet og deltakelse. Personer med ulike bistandsbehov, som følge av omsorgssvikt, kognitive, psykiske eller fysiske funksjonsnedsettinger, rus, eller utfordrende atferd kan være utsatt for marginalisering og oppleve sosial ulikhet. I utdanningen blir temaene deltakelse og medborgerskap relatert til miljøterapeutiske praksiser med fokus på tjeneste- og fagutvikling. 

Studerer du miljøterapeutisk arbeid vil du styrke din analytiske, kritiske, etiske og praktiske kompetanse til å arbeide med komplekse problemstillinger og dilemma i ulike situasjoner. Du lærer om hvordan profesjonelle yrkesutøvere kan gi omsorg, bygge relasjon og stimulere til mestring, deltakelse og autonomi på dagliglivets arenaer. Videre lærer du om hvordan man i miljøterapeutiske kontekster kan bidra til å styrke andres evne til å gi omsorg, skape og opprettholde trygge relasjonelle bånd. Dette kan for eksempel være familie, venner, nettverk og fosterhjem.

I løpet av utdanningen kan du fordype deg i innovasjon og fagutvikling og vilkår for utvikling og endring av praksiser i helse- og omsorgstjenestene og barnevernsfeltet. Her lærer du om hvordan du kan igangsette og lede fagutviklingsprosjekt og utvikle relevante problemstillinger, samt kunne designe og gjennomføre forskning. Gjennom en fire ukers prosjektpraksis innen helse- og omsorgstjenester eller barnevernsfeltet skal du arbeide med et fagutviklingsprosjekt. Prosjektpraksisen bidrar til å utvikle din kritiske, analytiske og praktiske kompetanse. 

Miljøterapeutisk arbeid er en av tre studieretninger på masterprogrammet Sosialvitenskap

Organisering av studiet

1. studieår:

Høst:

 • MASO500 Sosial ulikhet og marginalisering
 • MASO510 Deltaking og medborgerskap

Vår:

 • MASM520 Miljøterapeutisk arbeid i ulike kontekster
 • MAMET1SO Vitskapsteori, etikk og metode (nettstudium)

2. studieår:  

Høst:

 • MASM530 Miljøterapeutisk arbeid-metodiske tilnærminger 
 • MASM540 Innovasjon og fagutvikling (valgfritt emne) eller MASO591 masteroppgave på 45 studiepoeng.

Vår:

 • MASO590 Masteroppgave på 30 studiepoeng.   
 • MASO591 Masteroppgave på 45 studiepoeng.

Hvordan foregår undervisningen?

Det er lagt opp til studentaktive læringsformer. I tillegg til forelesninger og dialogseminar, blir det organisert artikkel- og oppgaveseminar, veiledning, samt studentaktive seminar med gruppearbeid, framlegg, tilbakemeldinger til medstudenter og diskusjoner.  Undervisningen blir gjennomført i en kombinasjon av samlinger på campus og på digitale flater. I noen emner skal dere arbeide med kritisk refleksjon, skriving av individuelt refleksjonsnotat, kronikker og ulike andre oppgaver med veiledning. I andre emner inngår ferdighetstrening i grupper og ekskursjoner som en del undervisningen. Prosjektpraksis i samarbeid med praksisfeltet og prosjektoppgave, samt individuelt arbeid med masteroppgaven.  

Timeplan/samlingsdatoer

Oversikt over samlingsdatoer høsten 2022 og våren 2023, med forbehold om endringer:

Høst 2022

Åpning av master i sosialvitskap: 29.08.

Samlingsdatoer:

 • 30.08.-01.09.
 • 12.09.-15.09.
 • 26.09.-28.09.
 • 10.10.-13.10.
 • 24.10.-26.10.
 • 07.11.-10.11.

Seminar/gruppearbeidsdager:

 • 05.09.
 • 21.09.
 • 05.10.
 • 19.10.
 • 02.11.                                             

Eksamensperiode:

 • 14.11.-20.12.

Vår 2023

Samlingsdatoer:

 • 16.01.- 18.01.
 • 30.01.- 01.02.
 • 13.02.-15.02.
 • 06.03.-08.03.
 • 20.03.- 22.03.
 • 17.04.-19.04.     

Seminar/gruppearbeidsdager:

 • 25.01.
 • 08.02.
 • 22.02.
 • 15.03.
 • 29.03.
 • 26.04.             

Studieuke:     

 • 27.02.-01.03.           

Eksamensperiode:

 • 01.05.-16.06.

Vil du studere mer?

Fullført studium kvalifiserer til opptak på doktorgradsprogram, slik som Helse funksjon og deltakelse og Ansvarleg innovasjon og regional utvikling. 

Utveksling 

Grip sjansen til å oppleve verden mens du studerer! Som utvekslingsstudent i utlandet får du internasjonal erfaring og møter studenter fra hele verden. 

Masterprogrammet tilrettelegger for studentutveksling i 2. semester og 4. semester. Det er inngått avtaler om studentutveksling med Lund Universitet i Sverige, Alice Salomon Hochschule Berlin i Tyskland og Complutense University of Madrid i Spania.