Politiattest

På ein del studium er det krav til at du skal legge fram politiattest. Du søker om politiattest elektronisk via politiet sine nettsider.

For studentar i Bergen

For studentar i Sogndal og Førde

For studentar på Stord og i Haugesund