Innlevering av politiattest

Her kan du som registrert HVL-student, dersom studiet ditt krev det, laste opp politiattest.

Vi oppfordrar til bruk av Digipost slik at du kan få politiattesten digitalt som pdf. Om du får politiattesten per post, leverer du den fysiske kopien (eller ein scanna versjon) til servicetorget på studiestaden din. Politiattesten din vil då bli behandla manuelt.

Meir informasjon om politiattestar og søknadsprosessen finn du her

For å kunne laste opp politiattesten din, må du logge deg på med HVL-studentkontoen din. Hugs å ha politiattesten klar!

Handsaming av personopplysningar som er henta inn for administrative formål ved HVL, skjer i samsvar med føresegnene i personvernforordninga .