Skjema

Oversikt over skjema som er i bruk ved Høgskulen på Vestlandet.

Obs! Skjema kan ikkje sendast til HVL ved deling via OneDrive eller tilsvarande, men må sendast i godkjend format (fortrinnsvis rein tekst PDF/A, JPEG, TIFF eller XML)

Studierett: opptak, innpass, permisjon og skikkavurdering 

Undervisning, praksis og eksamen

Oppgåveskriving

Utveksling