Skjema

Oversikt over skjema som er i bruk ved Høgskulen på Vestlandet.

Merk: Word- og PDF-skjema kan ikkje sendast til HVL ved deling via OneDrive eller tilsvarande, men må sendast i ein standard e-post.

Studierett: Opptak, innpass, permisjon og skikka-vurdering

 

Undervisning, praksis og eksamen

Oppgåveskriving

Utveksling