Melding om gyldig fråvær ved eksamen

Vilkår og krav for søknad (Nynorsk):

Du må fylle ut dette skjemaet dersom du har vore sjuk eller har hatt anna gyldig fråvær frå ein eksamen.

For nærare informasjon, Forskrift for studium og eksamen ved Høgskulen på Vestlandet § 11-8.

Innleveringsfrist: 1 veke etter eksamensdatoen

Vilkår og krav for søknad (Bokmål):

Du må fylle ut dette skjemaet dersom du har vært syk eller har hatt annet gyldig fravær fra en eksamen.

For nærmere informasjon se Forskrift for studium og eksamen ved Høgskulen på Vestlandet § 11-8.

Frist: 1 uke etter eksamensdatoen

Handsaming av personopplysningar som er henta inn for administrative formål ved HVL, skjer i samsvar med føresegnene i personvernforordninga .

 

Informasjon om ny eksamen (kontinuasjonseksamen)