Samtykke knytta til praksis

I dette skjemaet kan du laste opp signert samtykke frå praksisplassen. Ved innsending av skjema, hakar du av for kvittering på at du har sendt inn samtykke. Kvittering blir då sendt til din student-e-post.

 

For å kunne laste opp samtykket dit, må du logge deg på med HVL-studentkontoen din på FEIDE. Hugs å ha dokumentet klart!

Handsaming av personopplysningar som er henta inn for administrative formål ved HVL, skjer i samsvar med føresegnene i personvernforordninga .