Klage på vedtak om tap av studierett

Vilkår for søknad (Nynorsk):

Klagefristen er tre veker etter at du har motteke vedtak om tap av studieretten.

Klagen blir handsama i tråd med Forskrift om studium og eksamen ved Høgskulen på Vestlandet

Vilkår for søknad (Bokmål):

Klagefristen er tre uker etter at du har mottatt vedtak om tap av studieretten.

Klagen blir behandlet i tråd med Forskrift om studium og eksamen ved Høgskulen på Vestlandet.