Søknad om tilrettelegging av obligatorisk læringsaktivitet/arbeidskrav

Handsaming av personopplysningar som er henta inn for administrative formål ved HVL, skjer i samsvar med føresegnene i personvernforordninga .

Klokke som går og går

Vent litt...

Noko er visst gale her

Vi får ikkje kontakt med tenesta.

Det kan være fleire årsaker til dette, men det er mogleg du kan oppnå kontakt frå eit anna apparat (t.d. ein mobiltelefon), frå eit anna nettverk eller ved å prøve igjen seinere. Ta gjerne kontakt med IT-hjelp ( it-hjelp@hvl.no) om feilen vedvarer.

DNS-test for tilsette på heimekontor

Dersom du ikkje får opp ein HVL-logo om du klikkar her, ligg problemet i ein DNS-konfigurasjon. Nokre tilsette med heimekontor kan oppleva dette, men får då òg utfordringar med andre nettstadar. Beste råd for dei er å prøva med t.d. ein mobiltelefon eller å be IT-hjelp om å sjå på det..

Webteneste-logo