Søknad om permisjon frå studiet

Vilkår for søknad (Nynorsk):

  • Permisjonssøknadar blir behandla i tråd med Forskrift om studium og eksamen ved Høgskulen på Vestlandet.
  • Permisjon gir deg som student rett til å halde fram på studiet når permisjonen er over.
  • Permisjon gjeld i utgangspunktet berre faste, fleirårige utdanningstilbod med årleg opptak.

Vilkår for søknad (Bokmål):

  • Permisjonssøknader blir behandlet i tråd med Forskrift om studium og eksamen ved Høgskulen på Vestlandet.
  • Permisjon gir deg som student rett til å fortsette på studiet når permisjonen er over.
  • Permisjon gjelder i utgangspunktet bare faste, flerårige utdannelsetilbud med årlig opptak.

Handsaming av personopplysningar som er henta inn for administrative formål ved HVL, skjer i samsvar med føresegnene i personvernforordninga .