Registrering av utanlandsopphald for PHD-kandidatar

Denne sida er under arbeid.

Handsaming av personopplysningar som er henta inn for administrative formål ved HVL, skjer i samsvar med føresegnene i personvernforordninga .

Seniorrådgivar, fagansvarleg for internasjonal mobilitet og utvekslingsavtalar
Avdeling for forsking, internasjonalisering og innovasjon