Søknad om tilrettelegging i praksis og praksis på bestemt stad

Vilkår for søknad (Nynorsk):

  • Søknadar blir ikkje handsama før dokumentasjon føreligg
  • Søknadar blir behandla i tråd med Forskrift om studium og eksamen ved Høgskulen på Vestlandet, kapittel 7.

Vilkår for søknad (Bokmål):

  • Søknader blir ikke behandlet før det foreligger dokumentasjon
  • Søknader blir behandlet i tråd med Forskrift om studium og eksamen ved Høgskulen på Vestlandet, kapittel 7.

Handsaming av personopplysningar som er henta inn for administrative formål ved HVL, skjer i samsvar med føresegnene i personvernforordninga .

Klokke som går og går Vent litt...

NB! Vi holder på med vedlikeholdsarbeid på en tjenestemaskin. Dersom du får problemer her, ber vi deg om å komme tilbake litt siden. Beklager ulempene dette medfører.