Søknad om godkjenning av emne

Før du kan søke om godkjenning må du ha fått opptak til eit studium hos oss. Søknadar som ikkje har tilstrekkeleg med dokumentasjon kan bli avvist.

Vilkår for søknad (Nynorsk):

  • Søknadane blir handsama i tråd med Forskrift om studium og eksamen ved Høgskulen på Vestlandet, Universitets- og høyskoleloven § 3-5, Forskrift om godskriving og fritak av høyere utdanning og nasjonale forskrifter om rammeplanar for dei enkelte utdanningane.

Vilkår for søknad (Bokmål):

  • Søknader blir behandlet i tråd med Forskrift om studium og eksamen ved Høgskulen på Vestlandet, Universitets- og høyskoleloven § 3-5, Forskrift om godskriving og fritak av høyere utdanning og nasjonale forskrifter om rammeplaner for de enkelte utdanningene.

Handsaming av personopplysningar som er henta inn for administrative formål ved HVL, skjer i samsvar med føresegnene i personvernforordninga .