Innlevering av «Confirmation of Stay»

Her kan du laste opp Confirmation of Stay etter du har vore på utveksling med Erasmus+.

Les meir om karakterutskrift og «Confirmation of Stay» i forbindelse med utveksling her.

Handsaming av personopplysningar som er henta inn for administrative formål ved HVL, skjer i samsvar med føresegnene i personvernforordninga .