Innlevering av karakterutskrift

Her kan du laste opp karakterutskrift etter du har vore på utveksling.

Les meir om karakterutskrift og «Confirmation of Stay» i forbindelse med utveksling her.

Handsaming av personopplysningar som er henta inn for administrative formål ved HVL, skjer i samsvar med føresegnene i personvernforordninga .

Klokke som går og går Vent litt...

NB! Vi holder på med vedlikeholdsarbeid på en tjenestemaskin. Dersom du får problemer her, ber vi deg om å komme tilbake litt siden. Beklager ulempene dette medfører.