Høgskulelektor

Bente Andersen

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er utdannet vernepleier fra 1996 i Bergen.

Har master i familieterapi og systemisk praksis fra HVL / Diakonhjemmet Høgskole fra 2015 hvor oppgavens tittel var: «Hvordan møte og ivareta familier, som har barn med alvorlige fremadskridende sykdommer, på en god måte i hjelpeapparatet?» et tema jeg er spesielt opptatt av.

Har arbeidserfaring fra Habilitering for barn og unge, bofellesskap og avlastningstjenesten i etat for tjenester til utviklingshemmede i Bergen kommune. 4 års praksis som familieterapeut.

Ansatt på Bachelor i vernepleie Campus Bergen siden 2018. Her finner du meg på oppstart emne VPL100, på SIM Arena 2.året og som ansvarlig for praksis 2.året.

Jeg er også veileder 3 året i prosjekt og på Bacheloroppgaver.

Underviser i

Vernepleie fag og profesjon

Kommunikasjon

Veiledning

Helsefag/ prosedyrer SIM ARENA

Praksisoppfølging

Bachelor veiledning