Studenter

Institutt for velferd og deltaking

Vi ynskjer å styrke kunnskapsgrunnlaget for det profesjonelle arbeidet i helse- og sosialtenestene. Både forsking og undervisning ved instituttet har sosial deltaking som kjerneverdi.

Vi held til på campus Bergen og campus Sogndal. Instituttet har om lag 90 tilsette og 1000 studentar.

Utdanningsprogram

Leiing

bilde av Svanaug Fjær

Svanaug Fjær

Instituttleiar

Fagseksjonsleiing

Instituttet har fem fagseksjonar. Dei leiast av kvar sin fagseksjonsleiar med heilskapleg ansvar for fag, personal og økonomi.

Bachelor sosialt arbeid:

Fagseksjonsleiar sosialt arbeid
Institutt for velferd og deltaking

 

Bachelor vernepleie: 

Prodekan for utdanning
Fakultet for helse- og sosialvitskap

 

Bachelor barnevern:

Høgskulelektor
Institutt for velferd og deltaking

 

Master psykisk helse og rus

Høgskulelektor
Institutt for velferd og deltaking

 

Master samfunnsarbeid: 

Fagseksjonsleiar master i samfunnsarbeid
Institutt for velferd og deltaking