Institutt for velferd og deltaking

Vi ynskjer å styrke kunnskapsgrunnlaget for det profesjonelle arbeidet i helse- og sosialtenestene. Både forsking og undervisning ved instituttet har sosial deltaking som kjerneverdi.

Vi held til på campus Bergen og campus Sogndal. Instituttet har om lag 125 årsverk og 1535 studentar.

Utdanningsprogram

Forskingsgrupper

Forskinga ved fakultetet er knytt til ulike tema som speglar forskingsaktiviteten her og no, og som markerer satsingsområde og kva forskingsområde vi vil utvikle. 

Sjå forskingstema ved fakultetet

Leiing

bilde av Svanaug Fjær

Svanaug Fjær

Instituttleiar

Fagseksjonsleiing

Instituttet har fem fagseksjonar. Dei leiast av kvar sin fagseksjonsleiar med heilskapleg ansvar for fag, personal og økonomi.

Bachelor sosialt arbeid:

 

Bachelor vernepleie: 

bilde av Vigdis Reisæter

Vigdis Reisæter

Fagseksjonsleiar

 

Bachelor barnevern:

bilde av Sandra Opheim

Sandra Opheim

Fagseksjonsleiar

 

Psykisk helse-, rus- og relasjonelt arbeid:

bilde av Hege Almeland Hansen

Hege Almeland Hansen

Fagseksjonsleiar

 

Master i Sosialvitskap:

bilde av Ingunn Barmen Tysnes

Ingunn Barmen Tysnes

Fagseksjonsleiar