Barn som tegner

Profesjonskunnskap

Forskningsgruppa Profesjonskunnskap sitt faglige fokus er å utvikle kunnskap om profesjonsutøvelse i praksis. Først og fremst omfatter dette barnevernspedagogikk, sosialt arbeid, og vernepleie, men også andre fagfelt i helse- og sosialsektoren.

Profesjonskunnskap omfatter samarbeidsrelasjoner mellom profesjonsutøver og klient/bruker/pasient, mellom profesjonsutøvere i tverrprofesjonell praksis, brukermedvirkning og kunnskap basert på studenters erfaringer fra praksis innenfor de ulike utdanningsforløpene.

Det teoretiske grunnlaget for forskergruppens arbeid er forankret i humanistisk, samfunnsvitenskapelig og naturvitenskapelig kunnskap i tråd med medlemmenes profesjonelle bredde.

Pågående forskningsprosjekter

 • Use of knowledge in professional conversation among social welfare officers, child welfare officers, and social educators (PhD prosjekt)

 • Pårørende sine erfaringer med tilbud fra ambulerende alders-psykiatrisk virksomhet
 • Kunnskap om historiske forhold i vernepleierutdanningen
 • Internasjonalisering i sosialarbeiderutdanningene – studenterfaringer
 • Samskaping for et bærekraftig Sogn
 • KBP på tvers og på nett
 • Følgeforskningsprosjekt, Seksuell helse
 • Politiets erfaringer med psykisk utviklingshemmede i politiet (samarbeid med Politihøgskolen, Bodø)
 • Violence and sexual abuse prevention programs for persons with intellectual disabilities. A systematic review
 • Viktig interessant person (VIP). Evaluering av et voldsforebyggende program rettet mot personer med utviklingshemming
 • Traumesensitiv tilnærming i skolen

Forskergruppeleder

bilde av Tone Hee Åker

Tone Hee Åker

Førsteamanuensis, Institutt for velferd og deltaking