Høgskulelektor

Ole Martin Hitland

Arbeids- og kompetanseområde

Eg har vore tilsett i fagstilling på vernepleieutdanninga sidan 2000, Høgskulen i Sogn og Fjordane, seinare Høgskulen på Vestlandet (HVL). Fram til 2009 var eg tilsett som høgskulelærar, og høgskulelektor etter å ha fullført Masterutdanning i Organisasjon og leiing. I periodar har eg også vore studieleiar (programansvarleg) for vernepleieutdanninga ved HiSF.

Eg har emneansvar for fleire emne ved vernepleieutdanninga.

I tillegg til faglege oppgåver på vernepleieutdanninga har eg også undervisingsoppdrag på andre utdanningar: sosialt arbeid, barnevernspedagog, spesialpedagogikk og på andre vidare- og masterutdanningar.

Som fagleg hovudinteresse har eg kunnskap i vernepleiefaget. For tida arbeider eg med forsking på vernepleiarar sin kunnskap om diskriminering av personar med utviklingshemming.