Førsteamanuensis

Tone Hee Åker

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg har lang erfaring som vernepleier i arbeid med personer med ulike funksjonsnedsettelser og har bred kunnskap om miljøterapeutisk arbeid, veiledning, opplæring og undervisning av fagpersonell og foresatte.

I tillegg har jeg god kunnskap om, og erfaring i arbeid med lærings- og mestringstilbud til foresatte som har barn med ulike funksjonsnedsettelser og sjeldne diagnoser. Jeg har ledet og deltatt i flere fag- og forskningsprosjekter.

Min forskning er knyttet til vold og overgrep mot personer med nedsatt funksjonsevne. Jeg har særlig kunnskap om hvordan avhør gjennomføres og hvilke aspekter som påvirker gjennomføringen av et avhør og politiets etterforskning i slike saker. Sentrale temaer for mitt arbeid er kommunikasjon med personer med kognitiv svikt og nedsatt verbalt språk, og hvordan ulike faktorer påvirker slik kommunikasjon.

Gjennom min kliniske erfaring og forskning har jeg fått særlig interesse for, og kunnskap om, personer med nedsatt funksjonsevne, språk og kommunikasjon. Jeg har også god kunnskap om vold, overgrep, forebygging og etterforskning av slike forhold.

Jeg har mangeårig erfaring i arbeidet med oppfølging, koordinering og utvikling av bachelorprogrammet i vernepleie samt undervisning og veiledning av studenter.

I tillegg har jeg lang erfaring som sakkyndig for Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT).

Min Linkedin Profil

Underviser i

 • Vernepleie
 • Miljøarbeid

Forskar på

 • Avhørsmetodikk for personer med nedsatt funksjonsevne
 • Vold og overgrep mot personer med nedsatt funksjonsevne

Forskargrupper

Publikasjonar

 • Personer med utviklingshemming trenger kunnskap om seksuell helse, vold og overgrep

  Areskoug-Josefsson, Kristina, Åker, Tone Hee, Solberg, Annette (2021)
 • Dårlige avhør kan true rettsikkerheten til sårbare voldsofre

  Balci, Sonja, Åker, Tone Hee (2021)
 • Victims with disabilities in the Norwegian criminal justice system. Addressing and understanding the judicial process in cases involving physical and sexual abuse

  Åker, Tone Hee (2021)
 • Avhør av personer med utviklingshemming

  Åker, Tone Hee (2020)
 • Vold og overgrep mot funksjonshemmede

  Åker, Tone Hee (2020)
 • Vis alle