Høgskulelektor

Ingvild Hollekve

Arbeids- og kompetanseområde

Eg har fagbrev som aktivitør og er utdanna vernepleiar, og har teke vidareutdanning i psykisk helsearbeid og master i samhandling innan helse- og omsorgstenestene. Eg har 20 års erfaring frå praksisfeltet i arbeid med menneske med psykisk utviklingshemming og menneske med psykiske lidingar, både som aktivitør og miljøterapeut.

Sidan 2013 har eg vore tilsett på høgskulen, og sidan 2018 vore programkoordinator på vernepleie i Sogndal. 

Underviser i
 • Miljøterapeutisk arbeid, rettleiing og praksisopplæring
Forskar på

Eg har vore deltakar i eit prosjektet som har utforska erfaringar med eit alderspsykiatrisk ambulant team, og deltek no i eit prosjekt som omhandlar miljøterapeutisk arbeid i skulen. 

Publikasjonar

 • Hjelp i ein krevjande kvardag. Pårørande sine erfaringar med samarbeid med ambulant team

  Hollekve, Ingvild, Bjordal, Terese, Sandvoll, Anne Marie (2023)
 • Krevende demensomsorg. Erfaringer med veiledning fra ambulerende alderspsykiatrisk team

  Hollekve, Ingvild, Sandvoll, Anne Marie (2023)
 • Krevende demensomsorg – erfaringer med veiledning fra ambulante alderspsykiatriske team

  Bjordal, Terese, Hollekve, Ingvild, Sandvoll, Anne Marie (2022)
 • Krevende demensomsorg. Erfaringer med veiledning fra ambulerende alderspsykiatrisk team

  Bjordal, Terese, Hollekve, Ingvild, Sandvoll, Anne Marie (2022)
 • Hjelp i ein krevjande kvardag. Pårørande sine erfaringar med samarbeid med ambulant team

  Hollekve, Ingvild, Bjordal, Terese, Sandvoll, Anne Marie (2022)
 • Vis alle