Høgskulelektor

Ingvild Hollekve

Arbeids- og kompetanseområde

Har utdanning som aktivitør og vernepleiar. Vidareutdanning i psykisk helsearbeid og master i samhandling innan helse- og omsorgstenestene. Har yrkeserfaring i arbeid med menneske med psykisk utviklingshemming og menneske med psykiske lidingar, og jobba som aktivitetsleiar og miljøterapeut.

Er programkoordinator på vernepleie heiltid i Sogndal. 

Underviser i

  • Miljøterapeutisk arbeid, rettleiing og praksisopplæring