Høgskulelektor

Agnes Merete Fotland

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg har vært ansatt på HISF fra februar 2003 .Jeg har vært knyttet til institutt for barnevern, sosialt arbeid og vernepleie hele denne tiden. Jeg er cand. polit og har hovedfag i Sykepleievitenskap fra universitetet i Bergen 1995, Seksjon for sykepleievitenskap/institutt for samfunnsmedisin. Tema for min hovedfagsoppgave er : Mening i eldre år. En undersøkelse av sammenhenger mellom gamles opplevelse av mening i livet og subjektiv helse og funksjonsevne blant hjemmeboende. Tidligere arbeidserfaring: Jeg har etter endt sykepleieutdanning arbeidet med mennesker i ulike livsfaser. F.eks eldre, kritisk syke og som veileder for elever/studenter. Jeg har arbeidserfaring fra: Korskirken alders og syhehjem Haukeland Universitetssykehus Den norske kreftforening Sogndal videregående skole (helsesøster) Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane (velferdskonsulent) Jeg har hatt enkelte eksterne undervisningoppdrag. Tema jeg underviser i er : Eldre og utvikingshemming.

Underviser i
  • Jeg har i hovedsak undervisning på bachelor i vernepleie; helsefag. Jeg underviser i anatomi/fysiologi, sykdomslære, farmakologi, pleie og omsorg. Jeg har i perioder også ansvar for praksis og det innebærer og oppfølging av studenter som er ute i praksisstudier.
Forskar på

Utviklingsarbeid:  SIM arena og ferdighetstrening ved vernepleiestudiet