Høgskulelektor

Anne Skaar

Arbeids- og kompetanseområde

Eg er utdanna fysioterapeut, spesialist i helse/miljø – ergonomi og arbeidshelse, og har master i fysioterapivitenskap. Stillinga mi ved HVL er tilknytt bachelorstudiet i vernepleie, og eg har studiekoordinatoransvar for vidareutdanninga Aktiv omsorg - bevegelse, naturopplevingar og deltaking 

Underviser i

  • Aktivitetsfag
  • Bevegelsesapparatet
  • Folkehelse
  • Forflytning
  • Motorisk utvikling
  • Oppfølging i praksistudiar
  • Rettleiar på bacheloroppgåver 

 

Forskargrupper

Profesjonskunnskap