Høgskulelektor

Renate Louise Blindheim-Hansen

Renate Louise Blindheim-Hansen
Epost: Send epost
Sogndal
FF, 126

Arbeids- og kompetanseområde

Studieprogramkoordinator ved bachelor i sosialt arbeid.

Utdanning:

  • Master i organisasjon og ledelse- Helse-og sosialsektoren
  • Bachelor  i sosialt arbeid: Sosionom
  • MI (fag)
  • Organisajonspsykologi (fag)

Arbeidserfaring:

Jeg har lang erfaring som leder/faglig leder og kliniker innen område rus- og psykiatri, ettervern, rehabilitering og arbeidsinkludering av personer med ruslidelser. Jeg har spesielt god erfaring med ettervern, arbeidsinkludering, brukermedvirkning og Empowerment i mitt arbeid. Jeg har tidligere også arbeidserfaring fra NAV, rusinstitusjon for ungdom og vært daglig leder for en privat musikkskole. 

Fagfelt:

  • Rus og psykiatri
  • Ettervern og rehabilitering
  • Sosialt arbeid
  • Organisasjon og ledelse -helse og omsorgssektoren 
  • Sosialpolitikk 

Underviser i

MI

ROP

LAR

Brukermedvirkning

Arbeidsinkludering 

Ettervern 

Sosialt arbeid

Forskar på

Erfaringskompetanse og samproduksjon.

Forskargrupper

https://www.hvl.no/forsking/gruppe/oppvekst-rus-og-sosial-marginalisering/