Assistant Professor

Renate Louise Blindheim-Hansen

Publications

  • Samskaping – et sosialt eksperiment i rusomsorgen: En studie av klinikeres og lederes erfaring med brukeransettelser

    Blindheim-Hansen, Renate Louise, Halvorsen, Kjersti (2022)