Fagseksjonsleiar

Hege Almeland Hansen

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg underviser ved Masterutdanning i psykisk helse- og rusarbeid. Tidligere har jeg undervist ved bachelorutdanningen i sosialtarbeid, videreutdanning i organisering og veiledning av støttekontakter, avlastere og frivillige, samt videreutdanning i gruppeveiledning for NAV-ansatte.

Fra før har jeg arbeidserfaring fra sosialtjeneste, støttekontakt- og avlastningstjeneste, rusomsorg, tjenester til personer med utviklingshemning samt ombudsordning for personer med nedsatt funksjonsevne.

Utdanning: Sosionom, videreutdanning i organisering og veiledning av støttekontakter, avlastere og frivillige, cand. mag grad., mastergrad i helsefremmende arbeid og helsepsykologi, samt doktorgrad i psykologi.

Fagfelt: Recovery, brukerperspektiv, tidlig intervensjon, helsetjeneste, bærekraftig/grønt psykisk helse- og rusarbeid og sosial deltakelse.

Underviser i
  • Sosialt arbeid
  • Psykisk helse- og rusarbeid
  • Kvalitativ metode
Forskar på
  • Tidlig intervensjon og recoveryprosesser ved førstegangs psykose
  • Psykoedukasjon til personer med lett utviklingshemning og deres familier
  • Bærekraftig/grønt helse- og sosialarbeid
  • Hestefasiliterte aktiviteter i psykisk helse- og rusarbeid
Forskargrupper

Publikasjonar

Vis alle