Forsking ved Fakultet for helse- og sosialvitskap

Forskinga ved fakultetet er organisert gjennom forskargruppar saman med senter, nettverk og ph.d.-programmet «Helse, funksjon og deltaking».