Forsking ved Fakultet for helse- og sosialvitskap

Forskinga ved fakultetet er knytt til ulike tema som speglar forskingsaktiviteten her og no, og som markerer satsingsområde og kva forskingsområde vi vil utvikle.