To mennesker sitter i en sofa. Man ser kun hender og ikke ansikt.

Familieterapi og relasjonelt arbeid | master

Master

Vil du auke kompetansen din til å jobbe med relasjonar mellom par, familiar, nettverk eller i organisasjonar? 

Bergen

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  • Bachelorgrad innan helse- og sosialfag, psykologiske eller pedagogiske fag.
  • Minst 2 års relevant yrkespraksis etter fullført utdanning.


  Søkjarar med anna relevant utdanning kan bli vurdert for opptak.
  Det er mogleg å kvalifisere for opptak på grunnlag av realkompetanse.

  Søkjar har ansvar for å sørge for praksisplass, sjå meir informasjon i studieplan.

  Søknadskode

  3058 Master i familieterapi: Familieterapi og nettverksarbeid
  3059 Master i familieterapi: Relasjonelt arbeid i organisasjonar

  Korleis søke

   • Logg inn i SøknadsWeb
   • Vel opptak "Master"
   • Så vel du "Master/Vidareutdanning helse- og sosialfag"
   • Vel studiet du vil søke på frå lista (sjå søknadskode over) 
   • Trykk på "Legg til" og "Send inn søknad"
   • Last opp dokumentasjon på at du dekker opptakskrava.
   • Trykk "Neste" for å gjere ferdig søknaden.

  Viktig informasjon om søknad, fristar og dokumentasjon

   

  Om fristar og ledige studieplassar

  Ordinær søknadsfrist er 1. mars for master og 15. april for vidareutdanning. Studium som startar i vårsemesteret har frist 15. november.

  Viss det er ledige studieplassar når søknadsfristen går ut blir studiet lagt ut på ledige studieplassar 20. mai og tilbud om plass blir gitt fortløpande til kvalifiserte søkjarar fram til det er fullt eller til studiet startar opp.

  Vi tek forbehold om at nok studentar må søke om opptak for at studiet skal starte opp.

  Om å søke opptak til HVL

  Kvifor studere familieterapi og relasjonelt arbeid?

  Gjennom studiet får du kompetanse om korleis møte menneske i livskriser, som samlivsbrot, sorg, overgrepsproblematikk og vald i nære relasjonar. Du kan også spesialisere deg i konsultasjonsarbeid knytt til samarbeid og konflikthandtering, til dømes på arbeidsplassen eller i skulen.

  Du kan studere Familieterapi og relasjonelt arbeid ved campus Bergen. 

  Kva lærer du?

  • samtaletilnærmingar og relasjonelle arbeidsmåtar
  • individuelle samtaler, parterapi og samlivsstyrkende tiltak
  • foreldrerettleiing og nettverksarbeid
  • relasjonelt arbeid i organisasjoner og konflikthåndtering

  Fleksibelt studietilbod

  Du vel mellom to studieretningar:
  - Familieterapi og nettverksarbeid, og 
  - Relasjonelt arbeid i organisasjonar

  Praktisk informasjon

  Undervisningsform

  Studiet er ein kombinasjon av samlingar og sjølvstudium. Det er fire vekesamlingar i løpet av studieåret.

  Du får ei variert og studentaktiv undervisning. Vi har mellom anna førelesingar og seminar, og presentasjonar og diskusjonar om erfaringar frå praksis. I tillegg får du praktiske øvingar og ferdigheitstrening, og arbeid i grupper.

  Mellom samlingane deltek du i grupperettleiing med ekstern rettleiar og læring ved eigen arbeidsstad eller hospiteringspraksis. For studieretninga familieterapi og nettverksarbeid er kravet 220 timar ekstern grupperettleiing og for studieretninga relasjonelt arbeid i organisasjonar er kravet 120 timar. I tillegg kjem sjølvstendig arbeid med masteroppgåva di. Gjennom heile studietida vil du ha dialog med medstudentar og undervisarar i den digitale læringsplattforma Canvas.

  Fleksibelt studieløp

  1. semester

  Alle tek same modul på 15 studiepoeng

  2. semester

  Alle tek same modul på 15 studiepoeng

  3. semester

  Du vel studieretning (7,5 studiepoeng) og eit valfritt emne (7,5 studiepoeng)

  Studieretning Familieterapi og nettverksarbeid:

  Studieretning Relasjonelt arbeid i organisasjoner:

  Valfrie emne:

  4. semester

  Du tek eit emne på 15 studiepoeng frå studieretninga du har valt.

  5. semester

  Alle tek eit obligatorisk emne på 15 studiepoeng.

  6. semester 

  Du tek eit obligatorisk emne på 7,5 studiepoeng og eit valfritt emne på 7,5 studiepoeng.

  Valfrie emne:

  7. semester

  Du tek eit obligatorisk emne på 7,5 studiepoeng

  6.-8 semester

   

  Samlingsdatoar

  Første år

  Haust 2024
  Uke 37 (9.9. – 12.9.)
  Uke 45 (4.11. – 8.11.)

  Vår 2025
  Uke 8 (17.2. – 21.2.)
  Uke19 (5.5. – 9.5.)

  Viktig informasjon om praksis

  Du kan ha praksis ved eigen arbeidsplass eller hospiteringspraksis ved anna eigna stad.

  Viss du vel studieretninga familieterapi og nettverksarbeid må du:

  • gjennomføre praksis i terapeutisk arbeid med barn, unge, eldre, enkeltpersonar, par, foreldre, familiar, nettverk og grupper
  • oppfylle kravet om 320 timar terapeutisk praksis i løpet av studiet og før innlevering av masteroppgåva.

  Om du vel studieretninga relasjonelt arbeid i organisasjonar må du:

  • gjennomføre praksis til dømes innan rådgjeving og rettleiing, gruppeleiing, teamarbeid, nettverksarbeid, pedagogisk arbeid, leiing og kompetanseutvikling. Det kan også vere ulike formar for krisehandtering, støttesamtalar, tilrettelegging, bistand- og pårørandearbeid.

  Studieavgift og betaling

  Studiet har studieavgift på 17.000 kroner pr. semester, i tillegg til semesteravgift. 

  I studieavgiften inngår:

  • Undervisning på samlingar
  • Tilgang til elektroniske læremiddel på internett
  • Tilbakemelding og oppfølging av oppgåver og øvingar til den enkelte student 
  • Sensur av eksamen og karakterutskrift

  I tillegg kjem kostnadar til ei intensivsamling på Geilo, ca kr. 1400,- pr. døgn inkl. fullpensjon. Forventa timepris pr. person for ekstern grupperettleiing er ca. kr. 150–200.

  Merk: Studium med studieavgift har ekstra krav og vilkår knytt til seg, og du må derfor lese godt gjennom reglane for studium med studieavgift.

  Studieavgifta endrar seg frå 2025

  Dette studiet er delvis finansiert av studentbetaling. Denne finansieringsforma er underlagt nasjonalt lovverk og EØS-regelverk. Studieavgifta for studentar vil endre seg frå 2025 som følgje av eit nytt finansieringssystem for universitet og høgskular og endringar i regelverket om studentbetaling (egenbetalingsforskrifta).

  Endringa av studieavgifta vil bli klar i løpet av 2024. Vi legg ut informasjon så snart vi veit korleis endringane påverkar studentbetaling

  Endringa av studieavgifta vil bli klar i løpet av 2024. Vi legg ut informasjon så snart vi veit korleis endringane påverkar studentbetaling

  Vil du ta påbygg til master?

  Har du allereie tatt vidareutdanning i familieterapi eller ei anna relevant relasjonell vidareutdanning, kan du søke direkte til 3. studieår. Her kan du lese om påbygg til masterprogrammet.