Familieterapi og relasjonelt arbeid | master

Master

Vil du auke kompetansen din til å jobbe med relasjonar mellom par, familiar, nettverk eller i organisasjonar? 

Bli med på digitalt informasjonsmøte om utdanningen fredag 17.februar kl. 09:00.

Kvifor studere familieterapi og relasjonelt arbeid?

Gjennom studiet får du kompetanse om korleis møte menneske i livskriser, som samlivsbrot, sorg, overgrepsproblematikk og vald i nære relasjonar. Du kan også spesialisere deg i konsultasjonsarbeid knytt til samarbeid og konflikthandtering, til dømes på arbeidsplassen eller i skulen. 

Kva lærer du?

 • samtaletilnærmingar og relasjonelle arbeidsmåtar
 • individuelle samtaler, parterapi og samlivsstyrkende tiltak
 • foreldrerettleiing og nettverksarbeid
 • relasjonelt arbeid i organisasjoner og konflikthåndtering

Fleksibelt studietilbod

Du vel mellom to studieretningar:

 • familieterapi og nettverksarbeid
 • relasjonelt arbeid i organisasjonar 

Praktisk informasjon

Undervisningsform

Studiet er ein kombinasjon av samlingar og sjølvstudium. Det er fire vekesamlingar i løpet av studieåret.

Du får ei variert og studentaktiv undervisning. Vi har mellom anna førelesingar og seminar, og presentasjonar og diskusjonar om erfaringar frå praksis. I tillegg får du praktiske øvingar og ferdigheitstrening, og arbeid i grupper.

Mellom samlingane deltek du i grupperettleiing med ekstern rettleiar og læring ved eigen arbeidsstad eller hospiteringspraksis. For studieretninga familieterapi og nettverksarbeid er kravet 220 timar ekstern grupperettleiing og for studieretninga relasjonelt arbeid i organisasjonar er kravet 120 timar. I tillegg kjem sjølvstendig arbeid med masteroppgåva di. Gjennom heile studietida vil du ha dialog med medstudentar og undervisarar i den digitale læringsplattforma Canvas.

Samlingar

Første år 
2023 haust: veke 37, 45, 24
vår: veke 8 og 17 

Andre år 
2023 haust: 39, valemneveke, 24
vår: veke 11 og 23
 

Tredje år 
2023 haust: veke 39, 48, 24
vår: veke 5,
valemneveke og 17 

Fjerde år 
2023 haust: veke 38, 46, 24
vår: veke 4 og 22
 

Viktig informasjon om praksis

Du kan ha praksis ved eigen arbeidsplass eller hospiteringspraksis ved anna eigna stad.

Viss du vel studieretninga familieterapi og nettverksarbeid må du:

 • gjennomføre praksis i terapeutisk arbeid med barn, unge, eldre, enkeltpersonar, par, foreldre, familiar, nettverk og grupper
 • oppfylle kravet om 320 timar terapeutisk praksis i løpet av studiet og før innlevering av masteroppgåva.

Om du vel studieretninga relasjonelt arbeid i organisasjonar må du:

 • gjennomføre praksis til dømes innan rådgjeving og rettleiing, gruppeleiing, teamarbeid, nettverksarbeid, pedagogisk arbeid, leiing og kompetanseutvikling. Det kan også vere ulike formar for krisehandtering, støttesamtalar, tilrettelegging, bistand- og pårørandearbeid.

Studieavgift og betaling

Studiet har studieavgift på 17.000 kroner pr semester, i tillegg til semesteravgift.

I studieavgiften inngår:

 • Undervisning på samlingar
 • Tilgang til elektroniske læremiddel på internett
 • Tilbakemelding og oppfølging av oppgåver og øvingar til den enkelte student 
 • Sensur av eksamen og karakterutskrift

I tillegg kjem kostnadar til ei intensivsamling på Geilo, ca kr. 1400,- pr. døgn inkl. fullpensjon. Forventa timepris pr. person for ekstern grupperettleiing er ca. kr. 150–200.

Merk: Studium med studieavgift har ekstra krav og vilkår knytt til seg, og du må derfor lese godt gjennom reglane for studium med studieavgift.

Vil du ta påbygg til master?

Har du allereie tatt vidareutdanning i familieterapi eller ei anna relevant relasjonell vidareutdanning, kan du søke direkte til 3. studieår. Her kan du lese om påbygg til masterprogrammet.