Medisinsk testing

På ein del helse- og sosialfaglege studium er det krav til tuberkulintest og undersøking for meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA). Nokre studium gir deg rett på gratis vaksinering mot hepatitt B.

For studentar i Bergen

For studentar i Sogndal og Førde

For studentar på Stord og i Haugesund