Et barn og en voksen som holder hender.

Barnevern

Bachelor

Som barnevernspedagog hjelper du barn og ungdom i vanskelege livssituasjonar. Med bachelor i barnevern kan ein jobbe med førebygging, støtte og hjelp til utsette barn, unge og familiane deira. 

Sogndal

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Søknadskode i Samordna opptak

  203070

  Opptakskrav

  Poenggrense ved forrige opptak

  Om å søke opptak til HVL

  Kvifor studere barnevern?

  Barnevernspedagogar prøver å finne gode løysingar for barn og unge som har sosiale og psykiske problem, eller som står i fare for å få det.

  Evna til å skape tillit er ein av dei viktigaste eigenskapane ein barnevernspedagog må ha. Utdanninga passar for deg som er god på samarbeid og konfliktløysing.

  Du kan studere barnevern ved campus Sogndal.

  Du lærer:

  • om forhold i samfunnet som påverkar barn og unges oppvekst og utvikling
  • å kommunisere og samhandle med barn, familiar og samarbeidspartnarar
  • å planlegge og bruke ulike tiltak i arbeid med barn og unge og deira familiar

  – Jeg studerer barnevern fordi jeg har et sterkt ønske om å hjelpe barn og unge som har hatt en krevende oppvekst, sier Oscar. Han vil anbefale studiet, spesielt til menn. 

  Les Oscar si historie

  Praksis

  Praksisdelen av barnevernsstudiet utgjer nær 25 prosent. Gjennom alle tre studieår har du ulike typar praksis og du får jobbe med prosjekt i samarbeid med praksisfeltet.

  Du må ha levert politiattest for å starte i praksisstudiar. Praksisfeltet eller Høgskulen på Vestlandet kan fremje krav om ny politiattest i løpet av utdanninga. Her kan du lese meir om politiattest. 

  Her finn du informasjon om praksis for barnevern

  Her kan du lese meir om innhenting og fordeling av praksisplassar

  Mentorordninga Nattergalen er ei ordning der bachelorstudentar i barnevern eller sosialt arbeid er mentorar for eit barn med minoritetsbakgrunn i alderen 8-12 år. 

  Ole har valt gaming og spelpedagogikk som valfag. Sjå kvifor!

  Korleis er undervisninga? 

  Vi har førelesingar, seminar, rollespel, presentasjonar med meir. Du får tett oppfølging gjennom heile studiet.

  Bilete viser studentar oppstilt på rekke framfor inngangen til campus Stord

  Usikker på studievalet? Sjekk kva arrangement vi har for å hjelpe deg å velje utdanning.

  Les meir

  Kva kostar det å studere?

  Som student må du betale 850 kroner kvart semester. Les meir på våre sider om semesterregistrering. Denne avgifta dekker ikkje kostnadar til for eksempel pensumbøker og anna utstyr du treng, så det vil komme i tillegg.

  Utveksling

  Grip sjansen til å oppleve verda medan du studerer! Det er tilrettelagt for studieopphald i utlandet i 5. semester.

  Kor kan du reise?

  Vidare studium etter fullført utdanning

  Etter fullført bachelor i barnevern kan du søke deg inn på følgande program på HVL:

  Utdanninga kvalifiserer også for masterutdanningar ved andre høgskular og universitet.

  Andre utdanningar du kanskje vil like