Linnæus University

Linnæus University er ein av Sverige sine nyaste utdanningsinstitusjonar. Universitetet ligg i Kalmar og Växjö og har rundt 31 000 studentar. Haustsemesteret varer frå midten/slutten av august til desember/januar, mens vårsemesteret varer frå midten av januar til midten av juni.

Gjeld for

Campus Førde og Campus Sogndal.

Språk

Krav om B2 eller betre i engelsk.

Studieavgift

Som Erasmus+ - eller Nordplus- student betalar du ikkje studieavgift til den utanlandske institusjonen.
Som regel vil du kunne få eit stipend i tillegg til støtta frå Lånekassen.

Faglig godkjenning

For å kunne søke om utveksling må du ha fått søknaden din godkjend av studieprogrammet ditt ved det fakultetet du tilhøyrer. Ein godkjend søknad inneber blant anna at du har fått ein fagleg førehandsgodkjenning av kurs eller praksis som du skal ta i utlandet. Den faglege førehandsgodkjenninga spesifiserer kva du skal gjere medan du er på utveksling og at desse aktivitetane vert fullt ut godkjend som ein del av din utdanningsplan ved HVL

Kva kan du studere?

Historie, bachelorstudium, Sogndal

Du kan dra på utveksling til Linnæus i utvekslingsperioden i løpet av graden. Snakk med din faglige kontaktperson dersom du lurer på noe rundt det faglige opplegget.

Barnehagelærarutdanning, Sogndal

Du kan dra på utveksling til LU i løpet av utdanningen din.

Grunnskulelærer, 1-7, Sogndal

Studenter på den "gamle" lærerutdanningen kan dra på utveksling til LU i løpet av utdanningen. Vanligvis skjer denne utvekslingen i høstsemesteret i 4. studieår.

Grunnskulelærer, 5-10, Sogndal

Studenter på den "gamle" lærerutdanningen kan dra på utveksling til LU i løpet av utdanningen. Vanligvis skjer denne utvekslingen i høstsemesteret i 4. studieår.

Grunnskulelærarutdanning 1.-7. trinn, Sogndal

Studenter på den nye mastergraden kan dra til LU, fortrinnsvis i 5. semester. Fokuset dette semesteret er på skolerelevante fag.

Grunnskulelærarutdanning 5.-10. trinn, Sogndal

Studenter på den nye mastergraden kan dra til LU, fortrinnsvis i 5. semester. Fokuset dette semesteret er på skolerelevante fag.

Bachelor i barnevern

Studenter fra Barnevern kan dra på utveksling til Linnæus i utvekslingsperioden i løpet av graden.

Bachelor i sosialt arbeid

Du kan ta praksis ved Linnæus universitet i semesteret som er satt av til utenlandsstudier ved utdanningen din.