Hopp til innhald

Mehayo Centre

MEHAYO (Mentally Handicapped Youth) er en veldedig organisasjon som har som mål å forbedre livskvaliteten til mentalt handikappede barn og ungdommer i Morogoro. De jobber for å forbedre disse barnas praktiske evner, samtidig som de gir dem utdannelse og praktisk opplæring med tanke på fremtidig arbeid. Det fokuseres også på fritid, sport og sosial integrering av barna.

Morogoro ligger ca 200 km vest for Dar es Salaam i Tanzania. Byen er regionshovedstad i Morogoro-regionen og har i overkant av 200 000 innbyggere. Morogoro er et knutepunkt for veiene mellom Dar-es-Salaam og landets hovedstad Dodoma og mellom Dar-es-Salaam og Mbeya. Det går tog fra Morogoro til Dodoma, Mwanza og Kigoma.

Gjeld for

Sosialt arbeid, vernepleie og barnevern

Praktiske forberedelser

Alle som reiser på utveksling til Tanzania må tegne studentreiseforsikring og ansvarsforsikring. I tillegg må man huske å ta nødvendige vaksiner i god tid før avreise.

Du må også skaffe deg studentvisum før du kan gjennomføre praksis i Tanzania. Studentvisum bestiller man fra den tanzanianske ambassaden i Stockholm.

Språk

Det er ingen konkrete språkkrav for utveksling til Tanzania.

Befolkningen består av mer enn 120 etniske grupper med egne språk, men nasjonalspråket er swahili. Det andre offisielle språket er engelsk, og mange snakker noe engelsk, men på langt nær alle.

Det kan derfor være lurt å ta et kurs i swahili før man reiser, slik at man kan kommunisere med de man møter i praksis. Lånekassen krever at man tar språkkurs i Tanzania på minst 4 uker i forkant av utvekslingen for å gi støtte til kurset.

Faglig godkjenning

For å kunne søke om utveksling må du ha fått søknaden din godkjent av studieprogrammet ditt ved det fakultetet du tilhører. En godkjent søknad innebærer blant annet at du har fått en faglig forhåndsgodkjenning av kurs eller praksis som du skal ta i utlandet. Den faglige forhåndsgodkjenningen spesifiserer hva du skal gjøre mens du er på utveksling og at disse aktivitetene blir fullt ut godkjent som en del av din utdanningsplan ved HVL

Kva kan du studere?

Bachelor i vernepleie

Dere kan reise på utveksling i 3 måneder til MEHAYO i 5. semester