University of the Sunshine Coast

University of the Sunshine Coast har ca 7000 studenter og ligg i landlege omgjevnadar, om lag ein time nord for Brisbane.

Haustsemesteret (semester 2) går frå midten av juli til desember, medan vårsemesteret (semester 1) går frå februar til midten av juli. Ein må ta fire emne à 4 credits for å få tilsvarande 30 studiepoeng.

Alle norske studentar som vil studere eit semester i Australia må skaffe seg eit studentvisum. Du søker om dette på nett etter at du har fått opptaksbrev frå University of the Sunshine Coast.

Gjeld for

Campus Sogndal.

Språk

Du må ha 4 eller betre i engelsk fra vidaregåande. Om du ikkje har det, må du ta ein språktest. Testen går ut på å skrive ei oppgåve utan hjelpemiddel. Oppgåva blir sendt frå USC til internasjonalt kontor, og du kan ta den på campus. Du får eiga innkalling til dette.

Studieavgift

Utvekslingsstudentar betalar skulepengar. I 2017 kostar det A$ 9900 per semester. Kostnadar til bustad kjem i tillegg.

Faglig godkjenning

Før du reiser må du levere ei fagleg førehandsgodkjenning, ein såkalla Learning Agreement, som skal godkjennast av instituttleiar. Dette er ein garanti for at det du studerer i utlandet vil kunne gå inn i graden din ved HVL. Instituttleiar eller internasjonal koordinator på avdelinga di kan rettleie deg med val av emne.