University of the Sunshine Coast

University of the Sunshine Coast vart opna i 1996. Sjølv om dette er eit relativt nytt universitet, har det vunne fleire prisar for kvalitet i utdanninga. Innafor HMS, er det spesielt det ytre miljøet dei er gode på og dei tilbyr ein god del emner innafor dette fagfeltet.

På økonomi og administrasjon har dei eit breitt utvalg, og det er mulig å sette saman emner innafor dei forskjellige profilane me har her heime, for eksempel ta emner innan både finans og organisasjon.

Universiteter i Australia er kjende for å tilby emner innan leiing og entreprenørskap som har med turisme å gjere, og University of the Sunshine Coast er ikkje eit unntak. Universitetet har 7500 studenter og ligg i landlege omgivnadar, i ein av Australias vakreste regioner (Queensland), ein times kjøyretur nord for Brisbane.

Gjeld for

Alle campus

Språk

Du må ha 4 eller betre i engelsk fra vidaregåande. Om du ikkje har det, må du ta ein språktest, antan IELTS eller TOEFL.

Studieavgift

Utvekslingsstudentar betalar skulepengar. I 2017 kostar det A$ 9900 per semester. Studentar frå HVL får 10 % rabatt på skulepengane. Kostnadar til bustad kjem i tillegg.

Faglig godkjenning

For å kunne søke om utveksling må du ha fått søknaden din godkjend av studieprogrammet ditt ved det fakultetet du tilhøyrer. Ein godkjend søknad inneber blant anna at du har fått ein fagleg førehandsgodkjenning av kurs eller praksis som du skal ta i utlandet. Den faglege førehandsgodkjenninga spesifiserer kva du skal gjere medan du er på utveksling og at desse aktivitetane vert fullt ut godkjend som ein del av din utdanningsplan ved HVL

Kva kan du studere?

Friluftsliv

Du kan søkje om å reise på utveksling til USC i 3. studieår. Vanlegvis skjer utvekslinga i 6. semester, men ta kontakt med din faglge kontaktperson dersom du vil vite meir.

Historie | bachelor

Du kan reise på utveksling til USC i eitt semester. Ta kontakt med fagleg kontaktperson om kva semester som er aktuelt for deg.

Idrett og kroppsøving | 3. år

Du kan søkje om å reise på utveksling til USC i 3. studieår. Vanlegvis skjer utvekslinga i 6. semester, men ta kontakt med din faglge kontaktperson dersom du vil vite meir.

Idrett, fysisk aktivitet og helse | 3. år

Du kan søkje om å reise på utveksling til USC i 3. studieår. Vanlegvis skjer utvekslinga i 6. semester, men ta kontakt med din faglge kontaktperson dersom du vil vite meir.

Økonomi og administrasjon | Haugesund

Studerer du økonomi og administrasjon kan du reise på utveksling til USC i 4. eller 5. semester. Kva semester du kan reise ut i vil avhenge av kva campus du studerar på. Ta kontakt med din faglege kontaktperson dersom du vil vite meir.

Allmenn maskinteknikk | Bergen

GJELD ALLE MASKIN- OG MARINFAG: Du kan reise på utveksling til USC i 5. semester.

Faglærer i kroppsøving og idrettsfag

Du kan søkje om å reise på utveksling til USC i 3. studieår. Vanlegvis skjer utvekslinga i 5. semester, men ta kontakt med din faglge kontaktperson dersom du vil vite meir.

Barnehagelærerutdanning

Du kan reise på utveksling til USC i eitt semester og ta modular som kan inngå i fordypninga du har valgt.

Vernepleie

Du kan dra på utveksling til USC i 4. eller 5. semester.

Sosialt arbeid

Du kan dra på utveksling til USC i 4. eller 5. semester.

Praktisk utdanningsvitskap

Det legges opp til at studenter kan dra til USC i 2. eller 3. semester. Snakk med din faglige kontaktperson.

Historie | bachelor | nettstudium

Du kan reise på utveksling til USC i eitt semester. Ta kontakt med fagleg kontaktperson om kva semester som er aktuelt for deg.