Hopp til innhald

University of the Sunshine Coast (USC)

University of the Sunshine Coast vart opna i 1996. Sjølv om dette er eit relativt nytt universitet, har det vunne fleire prisar for kvalitet i utdanninga. Innafor HMS, er det spesielt det ytre miljøet dei er gode på og dei tilbyr ein god del emner innafor dette fagfeltet.

På økonomi og administrasjon har dei eit breitt utvalg, og det er mulig å sette saman emner innafor dei forskjellige profilane me har her heime, for eksempel ta emner innan både finans og organisasjon.

Universiteter i Australia er kjende for å tilby emner innan leiing og entreprenørskap som har med turisme å gjere, og University of the Sunshine Coast er ikkje eit unntak. Universitetet har 7500 studenter og ligg i landlege omgivnadar, i ein av Australias vakreste regioner (Queensland), ein times kjøyretur nord for Brisbane.

Gjeld for

Alle campus

Praktiske forberedelser

Alle som skal på uteksling til Australia må søke om studentvisum. Dette kan du først gjøre når du har fått opptaksbrevet ditt (CoE) fra vertsinstitusjonen. Visumsøknaden er omfattende, så du må sette av god tid til å fylle denne ut.

Dersom du skal ha praksis i Australia er du i tillegg nødt til å ta en helseundersøkelse i forbindelse med visumsøknaden din. Denne undersøkelsen (som bla. innebærer røntgen av lunger) kan dessverre kun gjennomføres ved Akutten i Oslo - dette er den eneste helseklinikken i Norge som er utpekt av australske immigrasjonsmyndigheter og har den nødvendige tilgang til systemene som trengs. Helseundersøkelsen er dyr, og kostet våren 2023 4500 kroner.

Språk

Du må ha 4 eller betre i engelsk fra vidaregåande. Om du ikkje har det, må du ta ein språktest, antan IELTS eller TOEFL.

Studieavgift

Utvekslingsstudentar betalar skulepengar. I 2017 kostar det A$ 9900 per semester. Studentar frå HVL får 10 % rabatt på skulepengane. Kostnadar til bustad kjem i tillegg.

Faglig godkjenning

For å kunne søke om utveksling må du ha fått søknaden din godkjend av studieprogrammet ditt ved det fakultetet du tilhøyrer. Ein godkjend søknad inneber blant anna at du har fått ein fagleg førehandsgodkjenning av kurs eller praksis som du skal ta i utlandet. Den faglege førehandsgodkjenninga spesifiserer kva du skal gjere medan du er på utveksling og at desse aktivitetane vert fullt ut godkjend som ein del av din utdanningsplan ved HVL

Kva kan du studere?

Grunnskolelærarutdanning 1.-7. trinn

Hvis du går på "gamle" GLU, kan du søkje om å dra til USC i første semester av 4. studieår. Dersom du går på den nye masterutdanninga kan du kan søkje om å reise til USC i vårsemesteret i 3. studieår

glu5-10

Hvis du går på "gamle" GLU, kan du søkje om å dra til USC i første semester av 4. studieår. Dersom du går på den nye masterutdanninga kan du kan søkje om å reise til USC i vårsemesteret i 3. studieår

Bachelor i økonomi og administrasjon, Haugesund

Studerer du økonomi og administrasjon kan du reise på utveksling til USC i 4. eller 5. semester. Kva semester du kan reise ut i vil avhenge av kva campus du studerar på. Ta kontakt med din faglege kontaktperson dersom du vil vite meir.

Bachelor i ingeniørfag, allmenn maskinteknikk

GJELD ALLE MASKIN- OG MARINFAG: Du kan reise på utveksling til USC i 5. semester.

Bachelor i vernepleie

Du kan dra på utveksling til USC i 4. eller 5. semester.

Bachelor i sosialt arbeid

Du kan dra på utveksling til USC i 4. eller 5. semester.

Bachelor i ingeniørfag, bygg

Gjeld alle bachelorutdanningar i byggfag: Du kan dra til USC i 4. eller 5. semester.>/bygg>

Idrett, fysisk aktivitet og helse, bachelorstudium, Sogndal

Du kan søkje om å reise på utveksling til USC i 3. studieår. Vanlegvis skjer utvekslinga i 6. semester, men ta kontakt med din faglge kontaktperson dersom du vil vite meir.

Idrett og kroppsøving, bachelorstudium, Sogndal

Du kan søkje om å reise på utveksling til USC i 3. studieår. Vanlegvis skjer utvekslinga i 6. semester, men ta kontakt med din faglge kontaktperson dersom du vil vite meir.

Friluftsliv, bachelorstudium, Sogndal

Du kan søkje om å reise på utveksling til USC i 3. studieår. Vanlegvis skjer utvekslinga i 6. semester, men ta kontakt med din faglge kontaktperson dersom du vil vite meir.

Bachelor - barnehagelærarutdanning

Du kan reise på utveksling til USC i eitt semester og ta modular som kan inngå i fordypninga du har valgt.

Master i praktisk utdanningsvitskap

Det legges opp til at studenter kan dra til USC i 2. eller 3. semester. Snakk med din faglige kontaktperson.

Historie, bachelorstudium, Sogndal

Du kan reise på utveksling til USC i eitt semester. Ta kontakt med fagleg kontaktperson om kva semester som er aktuelt for deg.

Historie, bachelorstudium - nettstudium

Du kan reise på utveksling til USC i eitt semester. Ta kontakt med fagleg kontaktperson om kva semester som er aktuelt for deg.

Bachelor i fornybar energi

Du kan dra på utveksling til USC i 4. eller 5. semester.