Trent University

Det er omlag 7 200 studentar ved universitetet. Symons campus ligg flott til i småbyen Peterbourogh, som er ca 90 minutt frå Toronto.

Haustsemesteret går frå september til desember, medan vårsemesteret går frå januar til april. Ein må ta fem emne for å få tilsvarande 30 studiepoeng.

Du treng ikkje visum dersom du berre skal studere eit semester og vere i Canada under 6 månadar. Du må likevel ha eit Electronic Travel Authorization (eTA) bevis for å fly til Canada. Dette søker du om på nett.For opphald lenger enn 6 månadar må du søke om studentvisum.

Gjeld for

Campus Sogndal.

Språk

Du må ha 4 eller betre i engelsk frå vidaregåande. Om du ikkje har det må du ta ein språktest, f.eks. TOEFL eller IELTS.

Studieavgift

Utvekslingsstudentar betalar skulepengar. I 2017 kostar det om lag C$ 11 000 per semester. Kostnader til bustad kjem i tillegg.

Faglig godkjenning

Før du reiser må du levere ei fagleg førehandsgodkjenning, ein såkalla Learning Agreement, som skal godkjennast av instituttleiar. Dette er ein garanti for at det du studerer i utlandet vil kunne gå inn i graden din ved HVL. Instituttleiar eller internasjonal koordinator på avdelinga di kan rettleie deg med val av emne.