Hopp til innhald

Trent University

Det er omlag 7 200 studentar ved universitetet. Symons campus ligg flott til i småbyen Peterbourogh, som er ca 90 minutt frå Toronto. Peterborough huser det kanadiske kanomuseet, har flotte naturområder og verdens høyeste hydrauliske båtheis ved kanalen hvor man også kan stå på skøyter om vinteren.

Haustsemesteret går frå september til desember, medan vårsemesteret går frå januar til april. Ein må ta fem emne for å få tilsvarande 30 studiepoeng.

Du treng ikkje visum dersom du berre skal studere eit semester og vere i Canada under 6 månadar. Du må likevel ha eit Electronic Travel Authorization (eTA) bevis for å fly til Canada. Dette søker du om på nett. For opphald lenger enn 6 månadar må du søke om studentvisum.

Språk

Du må ha 4 eller betre i engelsk frå vidaregåande. Om du ikkje har det må du ta ein språktest, f.eks. TOEFL eller IELTS.

Faglig godkjenning

For å kunne søke om utveksling må du ha fått søknaden din godkjend av studieprogrammet ditt ved det fakultetet du tilhøyrer. Ein godkjend søknad inneber blant anna at du har fått ein fagleg førehandsgodkjenning av kurs eller praksis som du skal ta i utlandet. Den faglege førehandsgodkjenninga spesifiserer kva du skal gjere medan du er på utveksling og at desse aktivitetane vert fullt ut godkjend som ein del av din utdanningsplan ved HVL

Kva kan du studere?

Idrett, fysisk aktivitet og helse, bachelorstudium, Sogndal

Du kan reise til Trent University i 6. semester.

Idrett og kroppsøving, bachelorstudium, Sogndal

Du kan reise til Trent University i 6. semester.

Friluftsliv, bachelorstudium, Sogndal

Du kan reise til Trent University i 6. semester.

Bachelor i økonomi og administrasjon, Haugesund

Du kan reise til Trent University i 4. eller 5. semester. Hvilket semester som gjelder for deg vil avhenge av hvilken campus du studerer på. Ta kontakt med din faglige kontaktperson for mer informasjon.

Historie, bachelorstudium, Sogndal

Du kan reise på utveksling til Trent i eitt semester. Ta kontakt med fagleg kontaktperson om kva semester som er aktuelt for deg.

Historie, bachelorstudium - nettstudium

Du kan reise på utveksling til Trent i eitt semester. Ta kontakt med fagleg kontaktperson om kva semester som er aktuelt for deg.