Mentorordningen Nattergalen

Nattergalen er en mentorordning der bachelorstudenter i barnevern eller sosialt arbeid er mentorer for et barn med minoritetsbakgrunn i alderen 8-12 år. Målet med ordningen er at flere barn og unge med minoritetsbakgrunn fullfører videregående opplæring, samtidig skal ordningen bidra til å styrke den flerkulturelle kompetansen i barnevernet.

Kort om nattergalen

Nattergalen er også navnet på en sky fugl som synger vakkert når den føler seg trygg. Dette gjenspeiler godt det som ønskes å oppnå gjennom mentorprogrammet Nattergalen, som er å:

  • Å styrke kultursensitiviteten og flerkulturell kompetanse i barnevernet gjennom å gi studentene betre kunnskap og kompetanse på barn og unge ned minoritetsbakgrunn og deres familie.
  • Å bidra til at flere barn og unge med minoritetsbakgrunn får bedre ferdigheter i norsk, økt skolemotivasjon, styrket selvfølelse og flere mestringsopplevelser.

Den langsiktige målsetningen er å bidra til at flere barn og unge med minoritetsbakgrunn fullfører videregående opplæring og får muligheten til å gjennomføre høyere utdanning.

Mentorskapet er en arena for gjensidig læring og forståelse, som både mentor og mentorbarn skal ha utbytte av. Prosjektet har stort potensiale for relasjonsbygging og kommunikasjon med barn og familier.

Høgskulen på Vestlandet er en av ni høgskoler/universitet som tilbyr Nattergalen. Samtidig er dette en metodikk som brukes i flere land. 

Informasjon til studenter/mentorer

Høgskulen på Vestlandet tilbyr Nattergalen for første gang studieåret 2022/2023.

Nattergalen tilbys som et alternativ i ett av praksisemnene for studenter som studerer bachelor barnevern eller bachelor sosialt arbeid.

Praksisperioden (mentoråret) varer fra oktober til mai. Som hovedregel møtes mentor og mentorbarn ca. to til tre timer hver uke på ettermiddag i minimum 20 uker. Mentor og mentorbarn bestemmer selv hva de ønsker å gjøre. Nattergalen gir muligheter for gjensidig glede, inspirasjon og læring for både barn og mentorer. Gjennom hele praksisperioden får studentene oppfølging og veiledning fra koordinator ved høgskolen.

For studenter ved bachelor barnevern vil Nattergalen inngår som et alternativ til praksisemnet BARNP1, 7.5 studiepoeng : https://www.hvl.no/studier/studieprogram/emne/41/barnp1

For studenter ved bachelor i sosialt arbeid vil Nattergalen inngå som et delvis alternativ til praksisemnet SABP1: https://www.hvl.no/studier/studieprogram/emne/41/sabp1

Informasjon til foreldre/foresatte og samarbeidsskoler

Barna rekrutteres fra barneskoler i Sogndal og Bergen. Her vil det komme liste over samarbeidsskoler og kontaktpersoner. 

For å få en mentor gjennom Nattergalen, må barnet ditt fortrinnsvis være mellom 8 og 12 år, og barnets skole må ha et samarbeid med Nattergalen. Om du ønsker at ditt barn skal få en mentor, ta kontakt med kontaktperson ved barnets skole.

Her kan du lese mer om Nattergalen.

Hva får et mentorbarn?

Mentorbarn får:

  • En profesjonell og positiv rollemodell, støtte og venn.
  • Tilgang til felles arrangementer arrangert av Nattergalen, sammen med sine mentorer.
  • Møter med aktiviteter å se frem til hver uke.
  • Utforske og bli trygg på mulighetene som finnes i barnets nærmiljø sammen med en mentor.
  • Muligheten til å bli bedre kjent med hvordan det er å være student, besøke universitetet og lære om studentenes skolegang.

Hvordan velges barnets mentor?

Studentene som skal være mentor, sender høgskolen informasjonsskjema, referanser og politiattest. Disse opplysningene kontrolleres, og studentene blir deretter intervjuet. Før barn og mentorer møtes, har mentorene også deltatt på kurssamlinger om å være mentor.

Vi matcher mentor og mentorbarn på bakgrunn av den informasjonen som kom fram i registreringsskjema og intervjuet. Hensikten er å tilrettelegge for trygge og gode rammer slik at barna og mentorene skal trives bra sammen.

Det arrangeres en felles oppstartsdag (bli kjent-samling) der barna, barnas familie og mentorer treffes for første gang. Første møte etter oppstart er vanligvis hjemme hos barnet. Foreldre, barn og mentor får slik god mulighet til å bli kjent med hverandre.

Hva som skjer videre, avgjøres i fellesskap mellom foreldre, barn og mentor. Meningen er at mentor og barn tar del i aktiviteter som er morsomme, spennende og som utvider horisonten til både mentor og barn. Det skal stort sett være hverdagslige aktiviteter med lave kostnader, eksempelvis spille spill, prate, gå tur, matlaging, gå på kino, teater, osv.