Samarbeid innan helse- og sosialfag

Alrek helseklynge

HVL er ein av partnarane i framtidige Alrek helseklynge på Årstadvollen i Bergen.

Omsorgsforsking

Senter for omsorgsforsking samlar, produserer og formidlar kunnskap om omsorgsarbeid på Vestlandet.

FOUSAM

FOUSAM er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna helseforetak, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner.