Samarbeid innan helse- og sosialfag

HVL har en stor bredde av forskningsprosjekter og samarbeidspartnere. Her er noen eksempler:

Alrek helseklynge

HVL er ein av partnarane i Alrek helseklynge i Bergen. Senter for omsorgsforskning, vest og E-helsearena held til i bygget i Årstadveien 17.