Samarbeid innan helse- og sosialfag

HVL har stor breidde av forskingsprosjekt og samarbeidspartnarar. Her er nokre eksempel.

Alrek Helseklynge i Bergen. Foto: Eivind Senneset

HVL er ein av partnarane i Alrek helseklynge i Bergen. Senter for omsorgsforskning, vest og E-helsearena held til i bygget i Årstadveien 17.

DiaBEST forskar på korleis personar med diabetes og andre kroniske sjukdommar opplever kvardagen.

Nattergalen er en mentorordning der bachelorstudenter i barnevern eller sosialt arbeid er mentorer for et barn med minoritetsbakgrunn i alderen 8-12 år.