Samarbeid innan helse- og sosialfag

HVL har en stor bredde av forskningsprosjekter og samarbeidspartnere. Her er noen eksempler:

Alrek helseklynge

HVL er ein av partnarane i Alrek helseklynge i Bergen. Senter for omsorgsforskning, vest og E-helsearena held til i bygget i Årstadveien 17.

FOUSAM

FOUSAM er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna helseforetak, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner.