Samarbeidsmidlar

Samarbeids- og utviklingsmidlar skal medverke til å fremme eit sterkare samarbeid mellom utdanningsinstitusjonane og praksisfeltet.