DIABEST - Best Practice Research in Diabetes and other Chronic Conditions

Det er anslått at 375.000 personer i Norge har diabetes. 175 000 mennesker har diabetes uten å vite om det. Hvert år får omtrent 6000 nye personer i Norge diagnosen. 600 får diabetes type 1, av dem er ca. 250 barn under 15 år.

DIABEST studerer hvordan personer med diabetes og andre kroniske sykdommer opplever sin hverdag og løser daglige behandlingsutfordringer ved å kombinere intervjudata og pasient-rapporterte- data. Det er også viktig å utnytte mulighetene en har i Norge til å analysere demografiske, kliniske og pasient-rapporterte data fra medisinske kvalitetsregistre og andre register- og befolkningsstudier. 

Til tross for store farmakologiske, medisinske og tekniske fremskritt er det fortsatt mange med diabetes og andre kroniske sykdommer som ikke når behandlingsmålene. Det mangler kunnskap om hvordan egenbehandling, ulike behandlingsformer og sosio-demografiske faktorer bidrar til bedre helse og livskvalitet hos den enkelte. Forskning i DIABEST omfatter også intervensjonsstudier knyttet til effekt av ulike tjenestetilbud og behandlingsformer blant personer med kroniske og langvarige helseutfordringer.

Pågående prosjekt er knyttet til tre hovedområder.

  • Egenhåndtering, funksjon og deltakelse 
  • Helse og funksjon knyttet til behov og oppfølging i primærhelsetjenesten
  • Risiko for sykdomsutvikling og komplikasjoner