DiaBEST - Best Practice Research in Diabetes and other Chronic Conditions

DiaBEST studerer hvordan personer med diabetes og andre kroniske sykdommer opplever sin hverdag, og løser daglige behandlingsutfordringer ved å kombinere intervjudata og pasient-rapporterte data.

Forskning i DiaBEST omfatter også intervensjonsstudier knyttet til effekt av ulike tjenestetilbud og behandlingsformer blant personer med kroniske og langvarige helseutfordringer.

Til tross for store farmakologiske, medisinske og tekniske fremskritt er det fortsatt mange med diabetes og andre kroniske sykdommer som ikke når behandlingsmålene. Vi studerer ulike sider ved behandlingen av langvarig og kronisk sykdom, og effekt av tiltak med bruk av pedagogiske og organisatoriske tilnærminger i spesialisthelsetjenesten, allmennpraksis, hjemmebaserte tjenester og sykehjem. Det mangler kunnskap om hvordan helsekompetanse, egenbehandling, ulike behandlingsformer og sosiodemografiske faktorer bidrar til bedre helse og livskvalitet hos den enkelte.

I tillegg studerer vi epidemiologiske forhold knyttet til utvikling av sykdom, sykdomsbelastning, helse og livskvalitet i kliniske studier og med bruk av data fra store befolkingsbaserte studier og helseregistre for å fremme helse og funksjon og redusere sosial ulikhet i helse.

Forskningen er knyttet til tre hovedområder:
1) egenhåndtering, funksjon og deltakelse
2) helse og funksjon knyttet til behov og oppfølging i helsetjenesten
3) risiko for sykdomsutvikling og komplikasjoner

Forskergruppeleder

bilde av Marjolein Memelink Iversen

Marjolein Memelink Iversen

Professor, Institutt for helse- og omsorgsvitskap