Arbeids- og kompetanseområde

Underviser og veileder i Master i klinisk sykepleie - spesialisering diabetessykepleie. Medlem i DiaBEST forskningsgruppe.

Underviser i
  • Master i klinisk sykepleie
Forskar på
  • Psykososial helse, livskvalitet og mestring. Intervensjonsstudier. Pasient-rapporterte data (PROMs).
Forskargrupper