Klinisk sykepleie | Diabetessykepleie

Master

Som diabetessykepleier kan du bidra til at personer med diabetes får god behandling og oppfølging, noe som er avgjørende for at de skal leve godt med sin diabetes. 

Bergen

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  • Bachelorgrad i sykepleie og norsk autorisasjon som sykepleier.
  • Minst 1 års yrkespraksis som sykepleier etter autorisasjon.

  Opptakskrav til påbygg

  • Bachelorgrad i sykepleie og norsk autorisasjon som sykepleier.
  • fullført og bestått spesialisering i diabetessykepleie (60 studiepoeng).

  Søknadskode

  3015 (master), 3006 (påbygg)

  Du kan søke opptak til master i partallsår og påbygg i oddetallsår.

  Slik søker du

   • Logg inn i SøknadsWeb.
   • Velg opptak "Master"
   • Så velger du "Master/videreutdanning i helse- og sosialfag"
   • Velg studiet du vil søke på fra lista (se søknadskode over)
   • Trykk på "Legg til" og "Send inn søknad".
   • Last opp dokumentasjon på at du dekker opptakskravet
   • Trykk "Neste" for å gjøre ferdig søknaden.

  Viktig informasjon om søknad, frister og dokumentasjon

   

  Rangering og poeng

  Rangering blir gjort på grunnlag av karakterer, og det blir gitt tilleggspoeng for høyere utdanning og praksis.
  Det blir ikke gitt praksispoeng ved opptak til påbygg.

  Informasjon om rangering og poeng

  Poenggrense forrige opptak

  Master: 32,02
  Påbygg: Alle kvalifiserte fikk plass.

  Tilleggskrav

  Du bør være vaksinert mot tuberkulose (BCG) før du starter på studiet. Se informasjon om medisinsk testing.

  Studiet har krav om politiattest.


  Om å søke opptak til HVL

  Hvorfor studere diabetessykepleie? 

  Helsetjenesten trenger flere sykepleiere med spesialkompetanse innen klinisk arbeid, og som kan ta initiativ og delta aktivt i faglig utviklingsarbeid, undervisning, forskning og helseledelse.

  Du kan studere diabetessykepleie ved campus Bergen. 

  En diabetessykepleiers kompetanse er et viktig bidrag til mestring og god livskvalitet for den enkelte med diabetes og kan samtidig bidra til å forebygge eller forsinke utviklingen av komplikasjoner og følgesykdommer. Oppfølging og behandling av diabetes krever høy kompetanse innen så vel medisinske som psykososiale og pedagogiske emner.

  Diabetessykepleie er en del av masterprogrammet innen klinisk sykepleie som har klinisk fagledelse som felles, overordnet perspektiv. Utdanningen har som mål å utdanne sykepleiere som kombinerer klinisk spesialkompetanse og analytisk kompetanse, og som kan gjøre selvstendige, forskningsbaserte vurderinger og avgjørelser i komplekse situasjoner.

   

   

  Praksis

  Du kan ta master i klinisk sykepleie med spesialitet diabetessykepleie i Bergen, og kan velge praksisplass ut i fra der du bor.

  Innhold i studiet

  Arbeidsformene veksler mellom forelesinger, seminar, gruppeaktivitet og problemløsning relatert til praksisnære problemstillinger.

  Vi legger vekt på å øve opp evnen til kritisk refleksjon over sammenhenger mellom teoretiske perspektiv og utøving av faget. Du vil også få trening i å formidle kunnskap, både skriftlig og muntlig.

  Samlinger

  Studieuker på campus Kronstad i Bergen og digitale studiedager 2024/2025: 

  Høst 2024: 

  2.-13. sept, Kronstad
  22. okt, digital dag
  18.-22. nov, Kronstad

  Vår 2025: 

  13.-17. jan, Kronstad
  10.-14. feb, Kronstad
  11. mars, digital dag 
  25.-28. mars, Kronstad
  6. mai, digital dag
  2.-6. juni, Kronstad

  Høst 2025

  1.-5. sept, Kronstad
  14. okt, digital dag
  3.-7. nov, Kronstad

  Hva koster det å studere?

  Som student må du betale 850 kroner hvert semester. Les mer på våre sider om semesterregistrering. Denne avgiften dekker ikke kostnader til for eksempel pensumbøker og annet utstyr du trenger, så det vil komme i tillegg.

  Utveksling

  Grip sjansen til å oppleve verden mens du studerer! Som utvekslingsstudent i utlandet får du internasjonal erfaring og møter studenter fra hele verden.

  Vi har utvekslingsavtaler knyttet til ulike Nordplus-nettverk, og har samarbeidsavtaler med institusjoner i Sverige, Danmark, Island, Færøyene og Litauen.

  Hvor kan du reise?