Klinisk sykepleie | Diabetessykepleie

Master

For personer med diabetes er god behandling og oppfølging avgjørende for at de skal leve godt med sin diabetes.

Helsetjenesten trenger flere sykepleiere med spesialkompetanse innen klinisk arbeid, og som kan ta initiativ og delta aktivt i faglig utviklingsarbeid, undervisning, forskning og helseledelse.

Diabetessykepleie er en del av masterprogrammet innen klinisk sykepleie som har klinisk fagledelse som felles, overordnet perspektiv. Utdanningen har som mål å utdanne sykepleiere som kombinerer klinisk spesialkompetanse og analytisk kompetanse, og som kan gjøre selvstendige, forskningsbaserte vurderinger og avgjørelser i komplekse situasjoner

Studiet passer for deg som vil ta en mastergrad i klinisk sykepleie med spesialitet innen diabetessykepleie.

Arbeidsformene veksler mellom forelesinger, seminar, gruppeaktivitet og problemløsning relatert til praksisnære problemstillinger.

Vi legger vekt på å øve opp evnen til kritisk refleksjon over sammenhenger mellom teoretiske perspektiv og utøving av faget. Du vil også få trening i å formidle kunnskap, både skriftlig og muntlig.

Praksis

Du kan ta master i klinisk sjukepleie med spesialitet diabetessjukepleie i Bergen, og kan velge praksisplass ut i fra der du bor.

Samlinger

Samlinger høstsemesteret 2022

 • Kronstad: Uke 36-37, 5.-16. september
 • Digital dag: Uke 43, tirsdag 25. oktober
 • Kronstad: Uke 47, 21.-25. november

Samlinger vårsemesteret 2023

 • Kronstad: Uke 3, 16.-20. januar
 • Kronstad: Uke 7, 13.-17. februar
 • Digital dag: Uke 11, tirsdag 14. mars
 • Kronstad: Uke 16, 17.-21. april
 • Digital dag: Uke 19, tirsdag 9. mai
 • Kronstad: Uke 23, 5.-9. juni

Samlinger høstsemesteret 2023

 • Kronstad: Uke 36, 4.-8. september
 • Digital dag: Uke 42, tirsdag 17. oktober
 • Kronstad: Uke 45, 6.-10. november

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verden mens du studerer! Som utvekslingsstudent i utlandet får du internasjonal erfaring og møter studenter fra hele verden.

Vi har utvekslingsavtaler knyttet til ulike Nordplus-nettverk, og har samarbeidsavtaler med institusjoner i Sverige, Danmark, Island, Færøyene og Litauen.

Hvor kan du reise?