Førsteamanuensis

Beate-Christin Hope Kolltveit

Arbeids- og kompetanseområde

Har ein doktorgrad innan feltet telemedisin og bruk av denne teknologien  i oppfølgingen av diabetes fotsår. Kvalitative tilnærmingar vart nytta i doktorgraden.

Underviser og veileder ved master i klinisk sykepleie, spesialisering i diabetessykepleie. Har og utdanning innan palliativ sjukepleie. Er for tida i ein postdoktor stilling det ein undersøker effekten av å arbeide team-basert ved fastlegekontor i behandingen av kronisk sjukdom og risiko for kronisk sjukdom (diabetes type 2 og kols).

 

Underviser i
 • Diabetes
 • Oppfølging i kommunehelsetenesta
 • Sjukepleie
 • Kvalitative forskningsmetoder
Forskar på
 • Telemedisin i behandling av diabetes fotsår
 • Forskar på effekten av å arbeide team-basert ved fastlegekontor i behandingen av kronisk sjukdom og risiko for kronisk sjukdom (diabetes type 2 og kols).
Forskargrupper

Publikasjonar

 • PREDIABETES PREVALENCE: Health Literacy and Wellbeing among urban and rural residents in primary care in North Iceland.

  arnardottir, elin, Sigurdardottir, Árún K., Graue, Marit, Kolltveit, Beate-Christin Hope, Skinner, Timothy Charles (2022)
 • Telemedicine follow-up care of chronic ulcers in primary health care – a cluster randomized trial

  Iversen, Marjolein M., Igland, Jannicke, Kolltveit, Beate-Christin Hope, Tell, Grethe S., Østbye, Truls, Robberstad, Mari, Ternowitz, Thomas, Carlsen, Siri, Cooper, JG, Graue, Marit (2022)
 • Diabetessykepleieres rolle i primærhelsetjenesten – en kvalitativ studie

  Kolltveit, Beate-Christin Hope, Graue, Marit, Orvik, Elsa, Fløde, Mari, Haltbakk, Johannes (2022)
 • Team-based Guided Self-Determination follow-up among people at risk of developing Type 2 diabetes or with manifest disease in four general practices in Vestland and Viken.

  Kolltveit, Beate-Christin Hope, Oftedal, Bjørg Synnøve Frøysland, Haugstvedt, Anne, Igland, Jannicke, Richards, David A, Graue, Marit (2022)
 • Interdisciplinary follow-up program for adults at risk or with manifest type 2 diabetes.

  Kolltveit, Beate-Christin Hope, Oftedal, Bjørg Synnøve Frøysland, Thorne, Sally, Lomborg, Kirsten Elisabeth, Graue, Marit (2022)
 • Vis alle