Førsteamanuensis

Ingvild Hernar

Arbeids- og kompetanseområde

For tiden i permisjon (90%) fra stilling som førsteamanuensis. Jobber som postdoktor og diabetessykepleier ved Haukeland Universitetssjukehus, Medisinsk klinikk. Dessuten i 10% bistilling som førsteamanuensis ved HVL. Underviser og veileder ved master i klinisk sykepleie, spesialisering i diabetessykepleie.

Underviser i
  • Diabetessykepleie
  • Praktisk diabetesbehandling og -oppfølging
  • Forskningsmetode
Forskar på
Forskargrupper

Utvalde publikasjonar