Høgskulelektor

Ingvild Hernar

Arbeids- og kompetanseområde

Høgskulelektor med PhD (disputerte 9. sept 2021) i 50% stilling. Underviser og veileder ved master i klinisk sykepleie, spesialisering i diabetessykepleie. Jobber også ved Medisinsk klinikk på Haukeland Universitetssjukehus.

Underviser i

  • Klinisk diabetessykepleie
  • Praktisk diabetesbehandling

Forskar på

  • Diabetes hos voksne.
  • Bruk av pasient-rapporterte målinger i oppfølging av personer med type 1 diabetes.
  • Pasientrapporterte data (PROMs) fra Norsk Diabetesregister for Voksne.
  • Diabetes-relatert bekymring, diabetes self-management.
  • Pasientaktivering ved kronisk sykdom.

Forskargrupper

Utvalde publikasjonar