Førsteamanuensis

Ingvild Hernar

Arbeids- og kompetanseområde

Har for tiden 50% permisjon. Underviser og veileder ved master i klinisk sykepleie, spesialisering i diabetessykepleie, og ved PhD-programmet til FHS (Helse, funksjon og deltaking). Jobber også som postdoktor og diabetessykepleier ved Haukeland Universitetssjukehus, Medisinsk klinikk. 

Underviser i

På masternivå:

 • Klinisk diabetessykepleie
 • Praktisk diabetesbehandling
 • Diabetesoppfølging
 • Helsekompetanse
 • Forskningsmetode

På PhD-nivå:

 • Pasientrapporterte målinger
 • Intervensjonsstudier
Forskar på
 • Diabetes hos voksne
 • Bruk av pasient-rapporterte målinger i oppfølging av personer med type 1 diabetes
 • Pasientrapporterte data (PROMs) fra Norsk Diabetesregister for Voksne
 • Diabetes-relatert bekymring og stress (diabetes distress), diabetes self-management, hypoglykemi og gjenkjenning av symptomer på hypoglykemi
 • Pasientaktivering ved kronisk sykdom
 • eHjerte Rehab 
Forskargrupper