DiaBEST: Best Practice Research in Diabetes and Other Chronic Conditions

DiaBEST investigates how people with diabetes and other chronic conditions experience their everyday lives and solve daily treatment challenges by combining interview data and self-reported questionnaire data.

Research in DiaBEST also includes randomised controlled trials related to the effect of various interventions to improve health and quality of life and promote better health care services among people with chronic and long-term health challenges. 

Despite great pharmacological, medical and technological improvements, many people with diabetes and other chronic conditions still fail to reach their treatment goals. We study various aspects of self-management, follow-up and treatment of long-term and chronic conditions, in specialist health service, general practice, home-based services and nursing homes. There is a lack of knowledge about how health expertice, self-care, different treatments and socio-demographic factors contribute to better health and quality of life in the individual.

In addition, we study epidemiological conditions related to the development of disease, disease burden, health and quality of life in clinical studies and the use of data from large population-based studies and health records to promote health and function and reduce social inequalities in health.

The research is linked to three main areas:
1) self-management, function and participation
2) health and function related to needs and follow-up in health care
3) risk of disease development and complications

Ongoing research project

DiaPROM: Implementering av pasientrapporterte målinger (PROM) i Norsk diabetesregister for voksne samt utvikling og testing av ulike modeller for bruk av PROM i klinisk praksis.

Tverrfaglig oppfølging av personer med kroniske sykdommer – utprøving og evaluering av ny behandlingsmodell i allmennpraksis

Hypoglykemi hos hjemmeboende eldre med diabetes

Leve med diabetes – psykososiale utfordringer, hypoglykemi og komplikasjoner blant deltagere i HUNT (Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag)

Telemedisinsk oppfølging av sår i kommunehelsetjenesten

Sykelighet, funksjonsstatus, risiko for sykehusinnleggelse og mortalitet blant personer med og uten diabetes i hjemmesykepleie – en nasjonal registerstudie (2009-2014)

Kvinner med minoritetsbakgrunn og svangerskap - en populasjonsbasert register studie

COVID-NURSE Clinical Trial

Research group leader