Professor

Anne Haugstvedt

Arbeids- og kompetanseområde

Arbeidserfaring: Ansatt på Høgskolen i Bergen fra 2004. Nær 15 års erfaring som sykepleier/ledende spesial-sykepleier innen pediatri ved Oslo Universitetssykehus. Utdanning: PHD fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin (UIB, 2012), Hovedfag i sosiologi (UIO, 2001), Helsesøster (Høgskolen i Akershus, 1995), Sykepleier (HIB, 1986).
Underviser i
  • Underviser i blant annet følgende emner: metode, statistikk, oversetting og validering av pasientrapporterte malinger (PROM) i forskning og klinisk praksis, kunnskapsbasert praksis, klinisk audit som metode for kvalitetsutvikling, empowerment, brukermedvirkning, helsefremmende tenkning, kommunikasjon- og veiledningsmetodikk, diabetes generelt og i ulike faser av livet.
Forskar på
  • Diabetes og psykososiale helseaspekter i ulike faser av livet; bruk av pasientrapporterte målinger (PROMs) i forskning, nasjonale kvalitetsregistre og klinisk praksis; implementering av kunnskapsbasert praksis og kunnskapsbaserte retningslinjer; diabetes epidemiologi.
Forskargrupper

Publikasjonar

Vis alle