Professor

Anne Haugstvedt

Arbeids- og kompetanseområde

Arbeidserfaring: Ansatt på Høgskolen i Bergen fra 2004. Nær 15 års erfaring som sykepleier/ledende spesial-sykepleier innen pediatri ved Oslo Universitetssykehus. Utdanning: PHD fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin (UIB, 2012), Hovedfag i sosiologi (UIO, 2001), Helsesøster (Høgskolen i Akershus, 1995), Sykepleier (HIB, 1986).
Underviser i
 • Underviser i blant annet følgende emner: metode, statistikk, oversetting og validering av pasientrapporterte malinger (PROM) i forskning og klinisk praksis, kunnskapsbasert praksis, klinisk audit som metode for kvalitetsutvikling, empowerment, brukermedvirkning, helsefremmende tenkning, kommunikasjon- og veiledningsmetodikk, diabetes generelt og i ulike faser av livet.
Forskar på
 • Diabetes og psykososiale helseaspekter i ulike faser av livet; bruk av pasientrapporterte målinger (PROMs) i forskning, nasjonale kvalitetsregistre og klinisk praksis; implementering av kunnskapsbasert praksis og kunnskapsbaserte retningslinjer; diabetes epidemiologi.
Forskargrupper

Publikasjonar

 • Interprofessional follow-up for people at risk of type 2 diabetes in primary healthcare–a randomized controlled trial with embedded qualitative interviews

  Graue, Marit, Igland, Jannicke, Oftedal, Bjørg Synnøve Frøysland, Haugstvedt, Anne, Riise, Hilde Kristin Refvik, Zoffmann, Vibeke, Jenum, Anne Karen, Richards, David A, Kolltveit, Beate-Christin Hope (2024)
 • Hypoglycaemia symptom awareness, diabetes distress and general well-being in adults with type 1 diabetes in Norway – a nationwide registry study

  Hernar, Ingvild, Strandberg, Ragnhild Bjarkøy, Iversen, Marjolein M., Nilsen, Roy Miodini, Cooper, John, Graue, Marit, Ueland, Grethe Åstrøm, Løvaas, Karianne Fjeld, Madsen, Tone Vonheim, Skinner, Timothy C, Haugstvedt, Anne (2024)
 • First trans-diagnostic experiences with a novel micro-choice based concentrated group rehabilitation for patients with low back pain, long COVID, and type 2 diabetes: a pilot study

  Kvale, Gerd, Søfteland, Eirik, Jürgensen, Marte, Wilhelmsen-Langeland, Ane, Haugstvedt, Anne, Hystad, Sigurd William, Ødegaard-Olsen, Øystein Theodor, Aarli, Bernt Bøgvald, Rykken, Sidsel, Frisk, Bente (2024)
 • Decreasing lifetime prevalence of diabetes-related foot ulcers in Norway: repeated cross-sectional population-based surveys from the HUNT study (1995-2019)

  Riise, Hilde Kristin Refvik, Igland, Jannicke, Graue, Marit, Haugstvedt, Anne, Østbye, Truls, Søfteland, Eirik, Hermann, Monica, Carlsson, Sofia, Åsvold, Bjørn Olav, Iversen, Marjolein M. (2024)
 • Insights from a study on sexual dysfunction in women with type 1 diabetes.

  Buskoven, Maren Emilie Haagenrud, Søfteland, Eirik, Strandberg, Ragnhild Bjarkøy, Haugstvedt, Anne, Kjørholt, Eir Kristin Halvorsdatter (2023)
 • High number of hypoglycaemic episodes identified by CGM among home-dwelling older people with diabetes: an observational study in Norway

  Fløde, Mari, Hermann, Monica, Haugstvedt, Anne, Søfteland, Eirik, Igland, Jannicke, Åsberg, Anders, Jenssen, Trond, Graue, Marit (2023)
 • Hypoglykemi påvist med CGM hos eldre

  Graue, Marit, Haugstvedt, Anne, Hermann, Monica, Søfteland, Eirik, Igland, Jannicke, Åsberg, Anders, Jenssen, Trond (2023)
 • Evaluation of an interprofessional follow-up intervention among people with type 2 diabetes in primary care—A randomized controlled trial with embedded qualitative interviews

  Graue, Marit, Igland, Jannicke, Haugstvedt, Anne, Hernar, Ingvild, Birkeland, Kåre Inge, Zoffmann, Vibeke, Richards, David A, Kolltveit, Beate-Christin Hope (2023)
 • Helse i Hardanger

  (2023)
 • Tverrfaglig brukerstyrt poliklinikk

  (2023)
 • Sexual Dysfunction in Women with Diabetes.

  Haugstvedt, Anne, Strandberg, Ragnhild Bjarkøy, Søfteland, Eirik (2023)
 • Diabetes Distress and Associations With Demographic and Clinical Variables: A Nationwide Population-Based Registry Study of 10,186 Adults With Type 1 Diabetes in Norway

  Hernar, Ingvild, Cooper, John, Nilsen, Roy Miodini, Skinner, Timothy Charles, Strandberg, Ragnhild Bjarkøy, Iversen, Marjolein M., Graue, Marit, Ernes, Tony, Løvaas, Karianne Fjeld, Madsen, Tone Vonheim, Lie, Silje Stangeland, Richards, David A, Ueland, Grethe Åstrøm, Haugstvedt, Anne (2023)
 • Impaired awareness of hypoglycaemia among adults with type 1 diabetes – a population-based study using data from the Norwegian Diabetes Register for Adults.

  Hernar, Ingvild, Cooper, John, Strandberg, Ragnhild Bjarkøy, Graue, Marit, Løvaas, Karianne Fjeld, Madsen, Tone Vonheim, Iversen, Marjolein Memelink, Haugstvedt, Anne (2023)
 • Hypoglycaemia symptom awareness in adults with type 1 diabetes – a population-based register study

  Hernar, Ingvild, Cooper, John, Ueland, Grethe Åstrøm, Strandberg, Ragnhild Bjarkøy, Graue, Marit, Løvaas, Karianne Fjeld, Madsen, Tone Vonheim, Iversen, Marjolein Memelink, Haugstvedt, Anne (2023)
 • Diabetes distress among 10,186 adults with type 1 diabetes in Norway – a nationwide register study

  Hernar, Ingvild, Ernes, Tony, Cooper, John, Graue, Marit, Iversen, Marjolein M., Løvaas, Karianne Fjeld, Madsen, Tone Vonheim, Nilsen, Roy Miodini, Skinner, Timothy C, Strandberg, Ragnhild Bjarkøy, Ueland, Grethe Åstrøm, Haugstvedt, Anne (2023)
 • Patient activation in adults attending appointments in general practice: a cross-sectional study

  Hernar, Ingvild, Graue, Marit, Igland, Jannicke, Richards, David A, Riise, Hilde Kristin Refvik, Haugstvedt, Anne, Kolltveit, Beate-Christin Hope (2023)
 • Diabeterelatert bekymring og stress kan svekke egenbehandlingen

  Hernar, Ingvild, Haugstvedt, Anne, Naglestad, Cathrine (2023)
 • Diabetes distress and general well being in adults with type 1 diabetes and impaired awareness of hypoglycaemia in Norway a population based registry study

  Hernar, Ingvild, Strandberg, Ragnhild Bjarkøy, Graue, Marit, Nilsen, Roy Miodini, Iversen, Marjolein M., Haugstvedt, Anne (2023)
 • Fagprosedyre for diabetes i kommunale helse- og omsorgstjenester

  Iversen, Marjolein M., Hernar, Ingvild, Landbakk, Tilla, Haugstvedt, Anne, Berg, Tore Julsrud, Krohne, Kariann (2023)
 • Diabetes distress og assosierte faktorer ved type 2 diabetes. En populasjonsbasert tverrsnittstudie fra Helseundersøkelsen i Trøndelag (2017-2019).

  Riise, Hilde Kristin Refvik, Haugstvedt, Anne, Igland, Jannicke, Graue, Marit, Softeland, Eirik, Hermann, Monica, Carlsson, Sofia, Skinner, Timothy Charles, Åsvold, Bjørn Olav, Iversen, Marjolein M. (2023)
 • Diabetes distress and associated psychological factors in type 2 diabetes. A population-based cross-sectional study. The HUNT Study, Norway

  Riise, Hilde Kristin Refvik, Haugstvedt, Anne, Igland, Jannicke, Graue, Marit, Søfteland, Eirik, Hermann, Monica, Carlsson, Sofia, Skinner, Timothy C, Åsvold, Bjørn Olav, Iversen, Marjolein M. (2023)
 • Decreasing lifetime prevalence of diabetes-related foot ulcers over 25 years. Longitudinal analyses of the Trøndelag Health Study (HUNT), Norway

  Riise, Hilde Kristin Refvik, Igland, Jannicke, Graue, Marit, Haugstvedt, Anne, Østbye, Truls, Softeland, Eirik, Hermann, Monica, Carlsson, Sofia, Åsvold, Bjørn Olav, Iversen, Marjolein M. (2023)
 • Sexual dysfunction in women with type 1 diabetes in Norway: A qualitative study of women’s experiences

  Buskoven, Maren Emilie Haagenrud, Kjørholt, Eir Kristin Halvorsdatter, Strandberg, Ragnhild Bjarkøy, Søfteland, Eirik, Haugstvedt, Anne (2022)
 • IDF2022-0141 Diabetes distress among 10,186 adults with type 1 diabetes in Norway – a nationwide register study

  Hernar, Ingvild, Enes, Tony, Cooper, John, Graue, Marit, Iversen, Marjolein Memelink, Løvaas, Karianne Fjeld, Madsen, Tone Vonheim, Nilsen, Roy Miodini, Skinner, Timothy C, Strandberg, Ragnhild Bjarkøy, Ueland, Grethe Åstrøm, Haugstvedt, Anne (2022)
 • Hypoglycaemia among home-dwelling older people treated with glucose-lowering medication

  Fløde, Mari, Graue, Marit, Haugstvedt, Anne, Hermann, Monica, Søfteland, Eirik, Igland, Jannicke (2022)
 • The incidence of hypoglycaemia among home-dwelling older people

  Fløde, Mari, Haugstvedt, Anne, Hermann, Monica, Stavenes, Mari, Ådland, Charlotte, Simonsen, Sverre, Graue, Marit (2022)
 • Hypoglykemi og bruk av CGM i hjemmetjenesten

  Fløde, Mari, Hermann, Monica, Haugstvedt, Anne, Graue, Marit (2022)
 • Spørreskjema gir bedre oppfølging av unge voksne med diabetes type 1

  Hernar, Ingvild, Haugstvedt, Anne (2022)
 • A novel concentrated multidisciplinary group rehabilitation for patients with type 2 diabetes

  Haugstvedt, Anne, Wilhelmsen-Langeland, Ane, Skogheim, Trine L, Måkestad, Eirin, Schønberg, Anne, Kvale, Gerd, Søfteland, Eirik (2022)
 • Diabetes distress among adults with type 1 diabetes – a population-based register study

  Hernar, Ingvild, Enes, Tony, Cooper, John, Graue, Marit, Iversen, Marjolein Memelink, Løvaas, Karianne Fjeld, Madsen, Tone Vonheim, Nilsen, Roy Miodini, Skinner, Timothy Charles, Strandberg, Ragnhild Bjarkøy, Ueland, Grethe Åstrøm, Haugstvedt, Anne (2022)
 • DiaPROM-studien. Bruk av pasientrapporterte utfallsmål i polikliniske konsultasjoner et verktøy for å bedre kvaliteten på oppfølgingen av unge voksne med diabetes type 1

  Hernar, Ingvild, Haugstvedt, Anne, Strandberg, Ragnhild Bjarkøy, Graue, Marit (2022)
 • Pasientrapporterte data i Norsk diabetesregister for voksne

  Hernar, Ingvild, Løvaas, Karianne Fjeld, Ernes, Tony, Haugstvedt, Anne (2022)
 • Team-based Guided Self-Determination follow-up among people at risk of developing Type 2 diabetes or with manifest disease in four general practices in Vestland and Viken.

  Kolltveit, Beate-Christin Hope, Oftedal, Bjørg Synnøve Frøysland, Haugstvedt, Anne, Igland, Jannicke, Richards, David A, Graue, Marit (2022)
 • ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2022. Chapter 6: Diabetes education in children and adolescents

  Olinder, Anna Lindholm, DeAbreu, Matthew, Greene, Stephen, Haugstvedt, Anne, Lange, Karin, Majaliwa, Edna S, Pais, Vanita, Pelicand, Julie, Town, Marissa, Mahmud, Farid H (2022)
 • Adolescent’s Experiences with Diabetes Self-Management and the Use of Carbohydrate Counting in Their Everyday Life with Type 1 Diabetes

  Ullah, Aisha, Graue, Marit, Haugstvedt, Anne (2022)
 • Hypoglycaemia in home-dwelling older people with diabetes.

  Fløde, Mari, Hermann, Monica, Haugstvedt, Anne, Stavenes, Mari, Ådland, Charlotte, Simonsen, Sverre, Graue, Marit (2021)
 • Use of patient-reported outcome measures (PROMs) in clinical diabetes consultations: the DiaPROM randomised controlled pilot trial

  Hernar, Ingvild, Graue, Marit, Richards, David A, Strandberg, Ragnhild Bjarkøy, Nilsen, Roy Miodini, Rekdal, Magne, Løvaas, Karianne Fjeld, Madsen, Tone Vonheim, Tell, Grethe Seppola, Haugstvedt, Anne (2021)
 • Young adults with type 1 diabetes and their experiences with diabetes follow‐up and participation in the DiaPROM pilot trial: A qualitative study

  Hernar, Ingvild, Graue, Marit, Strandberg, Ragnhild Bjarkøy, Lie, Silje Stangeland, Sigurdardottir, Árún K., Richards, David A, Kolltveit, Beate-Christin Hope, Haugstvedt, Anne (2021)
 • Seksuell helse hos kvinner med diabetes type 1.

  (2021)
 • Sexual dysfunction in women with type 1 diabetes in Norway: A cross-sectional study on the prevalence and associations with physical and psychosocial complications

  Haugstvedt, Anne, Jørgensen, Jannike, Strandberg, Ragnhild B., Nilsen, Roy M., Haugstvedt, Jakob Fjeld, Pop-Busui, Rodica, Søfteland, Eirik (2021)
 • Documented diabetes care among older people receiving home care services: a cross‐sectional study

  Heimro, Lovise Sæbø, Hermann, Monica, Davies, Therese Thuen, Haugstvedt, Anne, Haltbakk, Johannes, Graue, Marit (2021)
 • Studie vider høyere hypoglykemitall

  Hermann, Monica, Haugstvedt, Anne, Graue, Marit (2021)
 • Hypoglycaemia in older home-dwelling people with diabetes- a scoping review

  Hermann, Monica, Heimro, Lovise Sæbø, Haugstvedt, Anne, Hernar, Ingvild, Sigurdardottir, Árún K., Graue, Marit (2021)
 • Translation and validation of the Alberta Context Tool for use in Norwegian nursing homes.

  Igland, Jannicke, Potrebny, Thomas, Bendixen, Bente Elisabeth, Haugstvedt, Anne, Espehaug, Birgitte, Titlestad, Kristine Berg (2021)
 • Translation and validation of the Alberta Context Tool for use in Norwegian nursing homes

  Igland, Jannicke, Potrebny, Thomas, Bendixen, Bente Elisabeth, Haugstvedt, Anne, Espehaug, Birgitte, Titlestad, Kristine Berg, Graverholt, Birgitte (2021)
 • Evaluation of novel concentrated interdisciplinary group rehabilitation for patients with chronic illnesses: Protocol for a nonrandomized clinical intervention study

  Kvale, Gerd, Frisk, Bente, Jürgensen, Marte, Børtveit, Tore, Ødegaard-Olsen, Øystein Theodor, Wilhelmsen-Langeland, Ane, Aarli, Bernt Bøgvald, Sandnes, Kristina, Rykken, Sidsel, Haugstvedt, Anne, Hystad, Sigurd William, Softeland, Eirik (2021)
 • Trends in the utilization of youth primary healthcare services and psychological distress

  Potrebny, Thomas, Wiium, Nora, Haugstvedt, Anne, Sollesnes, Ragnhild, Wold, Bente, Thuen, Frode (2021)
 • Ungt fólk með tegund 1 sykursýki: Reynsla ungs fólks af þátttöku í íhlutun þar sem PAID-streitukvarðinn var notaður

  Sigurdardottir, Árún K., Hernar, Ingvild, Graue, Marit, Strandberg, Ragnhild Bjarkøy, Lie, Silje Stangeland, Richards, David A, Kolltveit, Beate-Christin Hope, Haugstvedt, Anne (2021)
 • Nurses’ and physicians’ experiences with diabetes consultations and the use of dialogue tools in the DiaPROM pilot trial: A qualitative study

  Haugstvedt, Anne, Hernar, Ingvild, Graue, Marit, Strandberg, Ragnhild Bjarkøy, Lie, Silje Stangeland, Sigurdardottir, Árún K., Richards, David A, Kolltveit, Beate-Christin Hope (2020)
 • Electronic Delivery Mode for Completing PROMs in the Norwegian Diabetes Register for Adults (NDR-A)

  Haugstvedt, Anne, Hernar, Ingvild, Strandberg, Ragnhild Bjarkøy, Cooper, John, Løvaas, Karianne Fjeld, Madsen, Tone Vonheim, Rekdal, Magne, Iversen, Marjolein M., Graue, Marit (2020)
 • Piloting the Problem Areas in Diabetes Scale in Clinical Practice: The DiaPROM Pilot Trial

  Hernar, Ingvild, Graue, Marit, Richards, David A, Strandberg, Ragnhild Bjarkøy, Løvaas, Karianne Fjeld, Madsen, Tone Vonheim, Tell, Grethe S., Haugstvedt, Anne (2020)
 • Piloting the Problem Areas in Diabetes Scale in Clinical Practice: The DiaPROM Pilot Trial

  Hernar, Ingvild, Graue, Marit, Richards, David A, Strandberg, Ragnhild Bjarkøy, Løvaas, Karianne Fjeld, Madsen, Tone Vonheim, Tell, Grethe S., Haugstvedt, Anne (2020)
 • Bruk av telemedisin i oppfølging av kvinner med svangerskapsdiabetes

  Andersen, Rune Hoel, Haugstvedt, Anne (2019)
 • Hypoglycemia in home-dwelling older people with diabetes

  Graue, Marit, Haugstvedt, Anne, Larsen, Annette Bævre, Hermann, Monica (2019)
 • A systematic review of quality of life research in medicine and health sciences

  Haraldstad, Kristin, Wahl, Astrid Klopstad, Andenæs, Randi, Andersen, John Roger, Andersen, Marit Helen, Beisland, Elisabeth Grov, Borge, Christine Råheim, Engebretsen, Eivind, Eisemann, Martin, Halvorsrud, Liv Torill, Hanssen, Tove Aminda, Haugstvedt, Anne, Haugland, Trude, Johansen, Venke A, Larsen, Marie Hamilton, Løvereide, Lise, Løyland, Borghild, Kvarme, Lisbeth Gravdal, Moons, P, Norekvål, Tone M., Ribu, Lis, Rohde, Gudrun E., Urstad, Kristin Hjorthaug, Helseth, Sølvi (2019)
 • Added value of implementing Patient-Reported Outcome Measures (PROMs) in the Norwegian Diabetes Register for Adults

  (2019)
 • Erfaringer med internasjonalt forskningssamarbeid som inkluderer studentinvolvering

  (2019)
 • Systematisk diabetesbehandling i kommunehelsetjenesten

  (2019)
 • Use of patient-reported outcome measures (PROMs) in clinical diabetes consultations: study protocol for the DiaPROM randomised controlled trial pilot study

  Haugstvedt, Anne, Hernar, Ingvild, Strandberg, Ragnhild Bjarkøy, Richards, David A, Nilsen, Roy Miodini, Tell, Grethe S., Graue, Marit (2019)
 • Electronic capturing of patient-reported outcome measures on a touchscreen computer in clinical diabetes practice (the DiaPROM trial): a feasibility study

  Hernar, Ingvild, Graue, Marit, Richards, David A, Strandberg, Ragnhild Bjarkøy, Nilsen, Roy Miodini, Tell, Grethe S., Haugstvedt, Anne (2019)
 • DiaPROM og rutinemessig kartlegging av pasientrapporterte målinger i klinisk praksis

  Hernar, Ingvild, Graue, Marit, Strandberg, Ragnhild Bjarkøy, Nilsen, Roy Miodini, Rekdal, Magne, Cooper, John, Løvaas, Karianne Fjeld, Madsen, Tone Vonheim, Tell, Grethe S., Haugstvedt, Anne (2019)
 • Routine assessment of Patient-Reported Outcome Measures (PROMs) in the DiaPROM trial

  Hernar, Ingvild, Graue, Marit, Strandberg, Ragnhild Bjarkøy, Nilsen, Roy Miodini, Rekdal, Magne, Cooper, John, Løvaas, Karianne Fjeld, Madsen, Tone Vonheim, Tell, Grethe S., Haugstvedt, Anne (2019)
 • Hvorfor vegrer pasienter med type 2 diabetes seg mot insulinbehandling?

  Hordvik, Kristine, Haugstvedt, Anne, Bendixen, Bente Elisabeth (2019)
 • Transition from paediatric to adult care: a qualitative study of the experiences of young adults with type 1 diabetes

  Iversen, Elisabeth, Kolltveit, Beate-Christin Hope, Hernar, Ingvild, Mårtensson, Jan, Haugstvedt, Anne (2019)
 • Young adults with type 1 diabetes and their experiences with the transition from paediatric to adult care

  Iversen, Elisabeth, Kolltveit, Beate-Christin Hope, Hernar, Ingvild, Mårtensson, Jan, Haugstvedt, Anne (2019)
 • Health complaints among adolescents in Norway: A twenty-year perspective on trends

  Potrebny, Thomas, Wiium, Nora, Haugstvedt, Anne, Sollesnes, Ragnhild, Torsheim, Torbjørn, Wold, Bente, Thuen, Frode (2019)
 • Betre oppfølging av diabetes på sjukeheimar aukar livskvaliteten.

  Alme, Laila N, Haugstvedt, Anne (2018)
 • A systematic snapshot review of quality of life research in medicine and health sciences

  Haraldstad, Kristin, Wahl, Astrid Klopstad, Andenæs, Randi, Andersen, John Roger, Andersen, Marit Helen, Elisabeth Grov, Beisland, Råheim Borge, Christine, Engebretsen, Eivind, Eisemann, Martin, Halvorsrud, Liv Torill, Hanssen, Tove Aminda, Haugstvedt, Anne, Haugland, Trude, Johansen, Venke A, Løvereide, Lise, Larsen, Marie Hamilton, Løyland, Borghild, Kvarme, Lisbeth Gravdal, Moons, Philip, Norekvål, Tone M., Ribu, Lis, Urstad, Kristin Hjorthaug, Rohde, Gudrun Elin, Helseth, Sølvi (2018)
 • A systematic snapshot review of quality of life research in medicine and health science

  Haraldstad, Kristin, Wahl, Astrid Klopstad, Andenæs, Randi, Andersen, John Roger, Andersen, Marit, Beisland, Elisabeth Grov, Engebretsen, Eivind, Eisemann, Martin, Halvorsrud, Liv, Hanssen, Tove Aminda, Haugstvedt, Anne, Haugland, Trude, Johansen, Venke A, Løvereide, Lise, Larsen, Lise Helen, Hamilton, Lise, Løyland, Borghild, Kvarme, Lisbeth Gravdal, Moon, Philip, Norekvål, Tone M., Ribu, Lis, Urstad, Kristin Hjorthaug, Rohde, Gudrun E., Helseth, Sølvi (2018)
 • Bruk av pasientrapporterte målinger (PROM) i Norsk diabetesregister for voksne.

  (2018)
 • Diabetes hos skrøpelig eldre på sykehjem.

  (2018)
 • Diabetesbehandling i sykehjem. Hvordan står det til?

  (2018)
 • Om å være mor/far til barn med diabetes og å være barn til mor/far med diabetes

  (2018)
 • Diabetesbehandling og –oppfølging i sykehjem. Klinisk audit ga kvalitetsforbedring

  Haugstvedt, Anne, Alme, Laila N (2018)
 • Spørreskjema om livet med diabetes.

  Haugstvedt, Anne, Løvaas, Karianne Fjeld, Cooper, John (2018)
 • DiaPROM - fokus på livet med diabetes

  Hernar, Ingvild, Graue, Marit, Haugstvedt, Anne, Strandberg, Ragnhild Bjarkøy, Tell, Grethe S. (2018)
 • The use of Patient-Reported Outcome Measures (PROMs) in clinical diabetes consultations

  Hernar, Ingvild, Graue, Marit, Strandberg, Ragnhild Bjarkøy, Tell, Grethe S., Haugstvedt, Anne (2018)
 • The feasibility and acceptability of electronic capturing of Patient-Reported Outcome Measures in clinical diabetes practice. The DiaPROM study.

  Hernar, Ingvild, Graue, Marit, Strandberg, Ragnhild Bjarkøy, Tell, Grethe S., Nilsen, Roy Miodini, Haugstvedt, Anne (2018)
 • PROMS in diabetes practice. Electronically captured PROMs for assessing diabetes-related distress and psychological well-being in adults with type 1 diabetes. The DiaPROM Feasibility study.

  Hernar, Ingvild, Graue, Marit, Tell, Grethe S., Nilsen, Roy Miodini, Strandberg, Ragnhild Bjarkøy, Haugstvedt, Anne (2018)
 • Erfaringer med bruk av Problem Areas In Diabetes scale

  Hernar, Ingvild, Haugstvedt, Anne, Strandberg, Ragnhild Bjarkøy, Tell, Grethe S., Graue, Marit (2018)
 • Being mothers and fathers of a child with type 1 diabetes aged 1 to 7 years: a phenomenological study of parents' experiences

  Iversen, Anne Solveig, Graue, Marit, Haugstvedt, Anne, Råheim, Målfrid (2018)
 • Adolescents' perceptions of the transition process from parental management to self-management of type 1 diabetes

  Strand, Marianne, Broström, Anders, Haugstvedt, Anne (2018)
 • Patient safety culture in nursing homes – a cross-sectional study among nurses and nursing aides caring for residents with diabetes

  Titlestad, Irit, Haugstvedt, Anne, Igland, Jannicke, Graue, Marit (2018)
 • Vil spørre mer om psykososiale forhold

  Askvik, Kristine, Strandberg, Ragnhild Bjarkøy, Haugstvedt, Anne (2017)
 • Bruk av PROM i Norsk Diabetesregister for voksne

  (2017)
 • The use of patient-reported Outcome Measures (PROMs) to promote quality of diabetes care.

  Haugstvedt, Anne, Hernar, Ingvild, Strandberg, Ragnhild Bjarkøy, Graue, Marit (2017)
 • Overgang fra barn- til voksenavdeling med diabetes type 1, en kvalitativ studie av unge voksnes erfaringer

  Kolltveit, Beate-Christin Hope, Haugstvedt, Anne (2017)
 • Kvalitetsutviklingsprosjekter på sykehjem

  (2016)
 • Diabetes knowledge in nursing homes and home-based care services: A validation study of the Michigan Diabetes Knowledge Test adapted for use among nursing personnel

  Haugstvedt, Anne, Aarflot, Morten, Igland, Jannicke, Landbakk, Tilla, Graue, Marit (2016)
 • Diabetes kunnskap blant ansatte på sykehjem og i hjemmesykepleien: en valideringsstudie av «Michigan Diabetes Knowledge Test» oversatt til norsk og tilpasset for bruk blant helsepersonell.

  Haugstvedt, Anne, Aarflot, Morten, Igland, Jannicke, Landbakk, Tilla, Graue, Marit (2016)
 • Challenges in maintaining satisfactory documentation routines and evidence-based diabetes management in nursing homes

  Haugstvedt, Anne, Graue, Marit, Aarflot, Morten, Heimro, Lovise, Hilde, Johansson, Ingibjörg, Hjaltadottir, Arun, Sigurdardottir (2016)
 • Bruk av kartleggings- og arbeidsverktøyet PAID i diabeteskonsultasjoner

  Carlsen, Kirsten Irene Roaldsen, Haugstvedt, Anne, Graue, Marit (2015)
 • Assessing fear of hypoglycemia in a population-based study among parents of children with type 1 diabetes - psychometric properties of the hypoglycemia fear survey - parent version

  Haugstvedt, Anne, Wentzel-Larsen, Tore, Aarflot, Morten, Rokne, Berit, Graue, Marit (2015)
 • Dokumentasjon og oppfølging av bebuarar med diabetes i sjukeheim

  Heimro, Lovise, Haugstvedt, Anne (2015)
 • Diabetes kunnskap og selvopplevd kompetanse blant ansatte i hjemmesykepleien og på sykehjem

  Haugstvedt, Anne, Akselberg, Ann Kristin Berge, Heimvik, Linda, Graue, Marit (2014)
 • Diabetes knowledge and self-reported professional competence among nurses and nursing aides in home based care and nursing homes

  Haugstvedt, Anne, Graue, Marit (2014)
 • Dokumentasjon av diabetesbehandling og oppfølging på sykehjem og I hjemmesykepleien: Resultater fra klinisk audit ved åtte sykehjem og ett hjemmesykepleiedistrikt I Norge

  (2014)
 • Erfaringer med kunnskapsbasert praksis (KBP) i bachelorutdanning i sykepleie

  (2014)
 • Individualisering av behandlingsmål for eldre med diabetes i kommunehelsetjenesten, -hva er gjeldende retningslinjer og praksis?

  (2014)
 • DiaFamily

  Iversen, Anne Solveig, Haugstvedt, Anne (2014)
 • Ungdom og kondombruk: En studie av tiendeklassingers erfaringer med bruk av kondom

  Mjølhus, Jorunn, Karlsen, Merete Oddny, Haugstvedt, Anne (2014)
 • Screening for cøliaki hos barn med type 1 diabetes : ulike anbefalinger

  Naalsund, Bente Hjelseth, Haugstvedt, Anne (2014)
 • Behandlingsmål for eldre med diabetes

  Titlestad, Irit, Graue, Marit, Haugstvedt, Anne (2014)
 • Mother, father and child distribution of responsibility for diabetes management, and it’s association to glycemic control

  Haugstvedt, Anne, Wentzel-Larsen, Tore, Graue, Marit (2013)
 • Assessing fear of hypoglycemia among adults with type 1 diabetes - psychometric properties of the Norwegian version of the Hypoglycemia Fear Survey II questionnaire

  Graue, Marit, Iversen, Marjolein M., Wentzel-Larsen, Tore, Rokne, Berit, Haugstvedt, Anne (2013)
 • Foreldrenes rolle i forebygging og behandling av overvekt hos barn og unge. En kritisk gjennomgang av forskning på feltet

  (2013)
 • Mødres og fedres roller i behandling av type 1 diabetes hos barn

  (2013)
 • Utfordringer for familien når et barn eller en ungdom har type 1 diabetes

  (2013)
 • Psychometric properties of the Norwegian version of the Audit of Diabetes-Dependent Quality of Life

  Iversen, Marjolein M., Espehaug, Birgitte, Rokne, Berit, Haugstvedt, Anne, Graue, Marit (2013)
 • Psychometric properties of the Norwegian version of the Audit of Diabetes-Dependent Quality of Life

  Iversen, Marjolein M., Espehaug, Birgitte, Rokne, Berit, Haugstvedt, Anne, Graue, Marit (2013)
 • Informasjon til pasienter med Myelomatose

  Østerbø, Trude, Vandvik, Ingrid, Underhaug, Kristine, Wilhelmsen, Marie K, Haugstvedt, Anne (2013)
 • Diabetes-related emotional distress in adults: Reliability and validity of the Norwegian versions of the Problem Areas in Diabetes Scale (PAID) and the Diabetes Distress Scale (DDS)

  Graue, Marit, Haugstvedt, Anne, Wentzel-Larsen, Tore, Iversen, Marjolein M., Karlsen, Bjørg, Rokne, Berit (2012)
 • Familieforhold av betydning for barns blodsukkerregulering

  (2012)
 • Parenting children with type 1 diabetes

  (2012)
 • Parental fear of hypoglycaemia in mothers of children with type 1 diabetes mellitus: a cultural comparison

  Gonder-Frederick, Linda, Vajda, Karen, Shepard, Jaclyn, Amiri, Fatemah, Vafa, Mohammad R, Haugstvedt, Anne, Graue, Marit (2011)
 • “It costs to be among the best”. A study of associations between children’s HbA1c level and maternal perceived social support and social limitations

  Haugstvedt, Anne, Rokne, Berit, Wentzel-Larsen, Tore, Graue, Marit (2011)
 • Perceived family burden and emotional distress: similarities and differences between mothers and fathers of children with type 1 diabetes in a population-based study

  Haugstvedt, Anne, Wentzel-Larsen, Tore, Rokne, Berit, Graue, Marit (2011)
 • Parental fear of hypoglycaemia in mothers of children with type 1 diabetes mellitus: a cultural comparison

  Gonder-Frederick, Linda, Vajda, Karen, Shepard, Jaclyn, Amiri, Fatemah, Vafa, Mohammad R, Haugstvedt, Anne, Graue, Marit (2011)
 • Opplæring, undervisning og veiledning

  Graue, Marit, Haugstvedt, Anne (2011)
 • Diabetes i et livsløpsperspektiv

  (2011)
 • Psychosocial family factors and glycemic control among children aged 1-15 years with type 1 diabetes: a population-based study

  Haugstvedt, Anne, Wentzel-Larsen, Tore, Rokne, Berit, Graue, Marit (2011)
 • Fear of hypoglycaemia in mothers and fathers of children with Type 1 diabetes is associated with poor glycaemic control and parental emotional distress: a population-based study

  Haugstvedt, Anne, Wentzel-Larsen, Tore, Graue, Marit, Søvik, Oddmund, Hanestad, Berit Rokne (2010)
 • Integrating evidence-based practice into the diabetes nurse curriculum in Bergen

  Graue, Marit, Bjarkøy, Ragnhild Ø, Iversen, Marjolein, Haugstvedt, Anne, Harris, Janet (2010)
 • Egen meny for barn - et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Bergen og Helse Bergen innen ernæring, kosthold og helse

  Graue, Marit, Haugstvedt, Anne, Holthe, Asle, Eidset, Susanne, Tøsdal, Kari, Ivarhus, Ida Kari (2010)
 • Foreldre til type 1-barn: Frykt for hypoglykemi, opplevelse av belastning og mentalt stress

  (2010)
 • Foreldres opplevelse av diabetes relatert belastning og mentalt stress. Likheter og ulikheter mellom mødre og fedre til barn med type 1 diabetes

  (2010)
 • Frykt for hypoglykemi

  (2010)
 • Frykt for hypoglykemi hos foreldre til barn med diabetes. En barriere for god metabolsk kontroll?

  (2010)
 • Perceived diabetes-related family burden and emotional distress among parents of children with type 1 diabetes in a population-based study

  (2010)
 • Perceived diabetes-related family burden and incidence of mental symptoms among parents of children with type 1 diabetes in a population-based study

  (2010)
 • Sammenhengen mellom frykt for føling og metabolsk kontroll

  (2010)
 • The Hypoglycemia Fear Survey ? Parent version: Comparison of mothers? and fathers? reports on the worry subscale items in a population-based study

  Haugstvedt, Anne, Rokne, Berit, Wentzel-Larsen, Tore, Graue, Marit (2010)
 • Nocturnal hypoglycemia in children with type 1 diabetes is associated with increased anxiety and depression symptoms in the parents; a population-based study

  Haugstvedt, Anne, Wentzel-Larsen, Tore, Graue, Marit, Rokne, Berit (2010)
 • Parent and children reported coping resources and strategies in relation to daily diabetes-treatment challenges considered on the basis of the salutogenetic ?Sence of Coherence?-theory by Aaron Antonovsky

  Bækkelie, Borghild, Iversen, Anne Solveig, Haugstvedt, Anne (2009)
 • Kunnskapsbasert praksis i Videreutdanning i klinisk sykepleie - diabetessykepleie; barrierer mot å bruke forskning i praksis

  Graue, Marit, Bjarkøy, Ragnhild Ø, Iversen, Marjolein M, Haugstvedt, Anne, Harris, Janet (2009)
 • Emotional distress in parents of children with type 1 diabetes: A population-based study

  (2009)
 • Diabetesbehandling og oppfølging, - noen teoretiske betraktninger

  Haugstvedt, Anne, Iversen, Marjolein M (2009)
 • Nocturnal hypoglycemia in children with type 1 diabetes is associated with increased anxiety and depression symptoms in the parents; a population-based study

  Haugstvedt, Anne, Wentzel-Larsen, Tore, Graue, Marit, Rokne, Berit (2009)
 • PAID - et instrument for kartlegging av diabetes-relaterte, psykososiale problemområder

  Hernar, Ingvild, Haugstvedt, Anne (2009)
 • PAID, - et instrument for kartlegging av diabetesrelaterte, psykososiale problemområder

  Hernar, Ingvild, Haugstvedt, Anne (2009)
 • The PAID scale - a screening measure for diabetes-related problem areas

  Hernar, Ingvild, Haugstvedt, Anne (2009)
 • The PAID scale ? a screening measure for diabetes-related problem areas

  Hernar, Ingvild, Haugstvedt, Anne (2009)
 • Motiverende Intervju. E-læringsprogram for helsepersonell

  Prescott, Peter, Skrivarhaug, Torhild, Kummernes, Siv Janne, Måløy, Anne-Karin, Haugstvedt, Anne, Wiig, Olaug, Cooper, John, Solli, Ingrid, Bjørnefjell, Dag, Møinichen, Terje, Bjurgård, Ingrid (2009)
 • Frykt for føling, - årsaker, konsekvenser, forekomst og behandling

  Rygh, Mette, Haugstvedt, Anne (2009)
 • Integrating the evidence based practice approach intro the curriculum of diabetes nursing education - barriers of research utilization

  Graue, Marit, Iversen, Marjolein M, Haugstvedt, Anne, Harris, Janet (2008)
 • Integrating the evidence based practice approach intro the curriculum of diabetes nursing education - barriers of research utilization

  Graue, Marit, Iversen, Marjolein M, Haugstvedt, Anne, Harris, Janet (2008)
 • Teaching and implementation of evidence-based practice in postgraduate diabetes education

  Graue, Marit, Iversen, Marjolein M, Haugstvedt, Anne, Harris, Janet (2008)
 • Metoder og instrumenter for kartlegging psykososiale problemer knyttet til diabetes

  (2008)
 • Metoder og instrumenter for kartlegging psykososiale problemer knyttet til diabetes

  (2008)
 • Når barnet får diabetes

  (2008)
 • Psykososial helse blant foreldre til barn med diabetes

  (2008)
 • Children's Insulin Regime, Frequency of Blood Glucose Monitoring and Hypoglycemia Problems Reported by Parents in a Population Based Study

  Haugstvedt, Anne, Wentzel-Larsen, Tore, Hanestad, Berit Rokne, Graue, Marit (2008)
 • Diabetessykepleie som virker

  Graue, Marit, Iversen, Marjolein M, Haugstvedt, Anne (2007)
 • Adferd og bekymringer knyttet til hypoglykemi

  (2007)
 • Forhold i familien ? betydning for metabolsk kontroll hos barn med daibetes

  (2007)
 • Læring, mestring og motivasjon

  (2007)
 • Små barn med diabetes, - utfordringer for familien

  (2007)
 • Ung??med diabetes

  (2007)
 • Diabetes hos barn

  Haugstvedt, Anne, Graue, Marit (2007)
 • Trenger mamma og pappa ? lenge!

  Haugstvedt, Anne, Graue, Marit (2007)
 • Kostveiledningens plass i behandling av type 1 diabetes

  (2006)