Alrek helseklynge

Høgskulen på Vestlandet er ein av partnarane i Alrek helseklynge i Bergen, eit framtidsretta klyngeprosjekt med solid forankring i de helsefaglege miljøa i bergensområdet.

Alrek helseklynge skal skape innovative helse- og omsorgsløsninger for hele mennesket, ved hjelp av fremragende forskning og utdanning, fullverdige praksisarenaer og tverrfaglig samhandling.

Frå HVL er det Senter for omsorgsforskning, vest og E-helsearena HVL som held til i klynga sine lokalar i Årstadveien 17, Bergen.

Arrangementer

Alrek arrangerer jamleg felles møtepunkt for helseklynga, som ein arena for å sette potensielle samarbeidspartnarar i kontakt med kvarandre.

Faggrupper

Alrek har fagrupper med tverrfagleg samarbeid for å løse komplekse tema. Det er både på område der partnarane i klynga allereie holdar høg internasjonal fagleg kvalitet, og der det er mogleg med samarbeid med eksterne partnere innan forsking, næringsliv, forvalting og samfunnsliv.

Våre representantar i klynga

Arbeidsgruppen:

bilde av Randi Skår

Randi Skår

Dekan

Fagleg forum:

bilde av Marcus Landschulze

Marcus Landschulze

Førsteamanuensis

bilde av Anette Fagertun

Anette Fagertun

Professor

bilde av Sissel Johansson Brenna

Sissel Johansson Brenna

Førstelektor


Kva skal vi?

 • Samlokalisere framifrå og komplementære fagmiljø
 • Skape nye møteplassar for tilsette og studentar
 • Forpliktande samarbeid om:
  • Ny innsikt - forskingsprosjekt
  • Framtidas helsearbeidar
  • Nyskapende løysinger
   • Omsorgsteknologi
   • Tenesteinnovasjon