Førstelektor

Sissel Johansson Brenna

Arbeids- og kompetanseområde

Førstelektor i sykepleie og tverrprofesjonell samarbeidskompetanse FHS-IHO-Fagseksjon for master i klinisk sykepleie. Tidligere arbeidserfaring som sykepleier på legevakt, i barneavdelinger, lungeavdeling og i kommunale hjemmetjenester.

Har lang erfaring som lærer og praksisveileder, og har i tillegg erfaring med utdanningsledelse og prosjektledelse gjennom stillinger som valgt studieleder for sykepleierutdanningen (1998-2003), instituttleder i institutt for videreutdanning (2009-2011), utdanningsleder for masterutdanning i klinisk sykepleie (2015-2018) og som prosjektleder i arbeid med samordning av nettstøttete studieretninger i master i klinisk sykepleie, på tvers av tre campuser. 

Engasjert i utvikling av tverrprofesjonell utdanning og praksis, og samspillet mellom utdanning og praksis og har koordinert arbeidet med tverrprofesjonell utdanning i HiB/HVL 2009-2020. Nestleder i TVEPS https://www.uib.no/tveps 2012-forts.

Institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering HVL-Bergen fra 2021.

Er engasjert i utdanningspolitisk arbeid og har vært valgt representant for vitenskapelig tilsatte i styret for HiB/HVL i to perioder fra 2011-2019

Underviser i

Tverrprofesjonell samarbeidslæring

Praksisvurdering

Forskar på

Utvikling av tverrprofesonell kompetanse

Publikasjonar

 • TPS-grupper i praksis (Tverrprofesjonell samarbeidslæring i praksisstudier) Delprosjekt 1b i OPERASJON BACHELORPRAKSIS, FHS

  Brenna, Sissel Johansson, Kvilhaugsvik, Bente, Lunde, Sølvi Anne Eide , Andersen, Irene Aasen, Solheim, Inger, Braseth, Turid Aarhus (2021)
 • Evidence of validity for the Norwegian version of the interprofessional collaborative competency attainment survey (ICCAS)

  Lunde, Lene, Baerheim, Anders, Johannessen, Ane, Aase, Ingunn, Almendingen, Kari, Andersen, Irene Aasen (2020)
 • Kapittel 7: Verdier i profesjonell og tverrprofesjonell samhandling

  Brenna, Sissel Johansson, Kvilhaugsvik, Bente, Hauksdottir, Nanna (2020)
 • Sustainable development through collaboration in education between the North and the South: A comparison of interprofessional educational activities

  Rhoda, Anthea, Brenna, Sissel Johansson, Olsen, Nina Rydland, Frantz, Jose, Haugland, Mildrid Jorunn (2019)
 • Interprofessional education as a contributor to professional and interprofessional identities

  Haugland, Mildrid Jorunn, Brenna, Sissel Johansson, Aanes, Mette (2019)
Vis alle