Førstelektor

Sissel Johansson Brenna

Arbeids- og kompetanseområde

Førstelektor i sykepleie og tverrprofesjonell samarbeidskompetanse FHS-IHO-Fagseksjon for master i klinisk sykepleie. Tidligere arbeidserfaring som sykepleier på legevakt, i barneavdelinger, lungeavdeling og i kommunale hjemmetjenester.

Har lang erfaring som lærer og praksisveileder, og har i tillegg erfaring med utdanningsledelse og prosjektledelse gjennom stillinger som valgt studieleder for sykepleierutdanningen (1998-2003), instituttleder i institutt for videreutdanning (2009-2011), utdanningsleder for masterutdanning i klinisk sykepleie (2015-2018) og som prosjektleder i arbeid med samordning av nettstøttete studieretninger i master i klinisk sykepleie, på tvers av tre campuser. 

Engasjert i utvikling av tverrprofesjonell utdanning og praksis, og samspillet mellom utdanning og praksis og har koordinert arbeidet med tverrprofesjonell utdanning i HiB/HVL 2009-2020. Nestleder i TVEPS https://www.uib.no/tveps 2012-forts.

Institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering HVL-Bergen fra 2021.

Er engasjert i utdanningspolitisk arbeid og har vært valgt representant for vitenskapelig tilsatte i styret for HiB/HVL i to perioder fra 2011-2019

Underviser i

Tverrprofesjonell samarbeidslæring

Praksisvurdering

Forskar på

Utvikling av tverrprofesonell kompetanse

Publikasjonar

 • TPS-grupper i praksis (Tverrprofesjonell samarbeidslæring i praksisstudier) Delprosjekt 1b i OPERASJON BACHELORPRAKSIS, FHS

  Brenna, Sissel Johansson, Kvilhaugsvik, Bente, Lunde, Sølvi Anne Eide, Andersen, Irene Aasen, Solheim, Inger, Braseth, Turid Aarhus, Kaale, Helga Kristin, Fredheim, Kari, Strøm, Bergliot, Blåsternes, Edith Margrethe, Løberg, Aina Helen, Aasen, Unni Margrethe Uren, Skahjem, Anne Charlotte (2021)
 • Kapittel 7: Verdier i profesjonell og tverrprofesjonell samhandling

  Brenna, Sissel Johansson, Kvilhaugsvik, Bente, Hauksdottir, Nanna (2020)
 • Evidence of validity for the Norwegian version of the interprofessional collaborative competency attainment survey (ICCAS)

  Lunde, Lene, Baerheim, Anders, Johannessen, Ane, Aase, Ingunn, Almendingen, Kari, Andersen, Irene Aasen, Bengtsson, Rutt Venke, Brenna, Sissel Johansson, Hauksdottir, Nanna, Steinsbekk, Aslak, Rosvold, Elin Olaug (2020)
 • Interprofessional education as a contributor to professional and interprofessional identities

  Haugland, Mildrid Jorunn, Brenna, Sissel Johansson, Aanes, Mette (2019)
 • New arenas for interprofessional work training in Western Norway

  Johannessen, Ane, Agdesteen, Gunhild, Brenna, Sissel Johansson, Gundersen, Elin Christine, Kaale, Helga Kristin, Baerheim, Anders, Kjome, Reidun Lisbet Skeide (2019)
 • Vis alle